• Dorpsjournalist.nl

Wantrouwen in gemeenteraad rond 'plannen Maarsbergen'

MAARSBERGEN Een door verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) gezette handtekening heeft er voor gezorgd dat de provincie eindverantwoordelijke is geworden bij het ondertunnelingsplan in Maarsbergen.

Vorige week moest de wethouder tijdens de raadsvergadering verantwoording afleggen over een opeens opgedoken nieuw ontwerpplan: de zogenaamde Westvariant.

,,De dorpsvariant is zorgvuldig tot stand gekomen in een participatieproces. Iedereen is hier mee akkoord gegaan. Op 23 november kwam de provincie plotseling met de West-variant en gaven de betrokken partijen aan dat dit de voorkeur had", aldus VVD'er Peter van der Zee.

Volgens de wethouder is er tot op heden nog niets besloten. ,,Twee jaar geleden heeft gedeputeerde Van Lunteren zijn nek uitgestoken voor de dorpsvariant, en heeft toen de regie naar zich toe getrokken. Alles is uit de kast gehaald om dit plan te realiseren", aldus Veldhuizen, die stelt dat de nieuwe West-variant - die ook wel Dorpsvariant 2.0 genoemd - afkomstig is uit de eerste Dorpsvariant, omdat deze onhaalbaar zou zijn. ,,De omleidingsroute in de Dorpsvariant was technisch en financieel niet haalbaar, dus is deze route in de nieuwe tekening definitief gemaakt."

INPASSINGSPLAN Volgens Veldhuizen is het plan vanwege de aanpassing van een provinciale weg een zogenaamd provinciaal inpassingsplan geworden, wat concreet inhoudt dat de eindverantwoordelijkheid is komen te liggen bij de provincie, zelfs voor de bestemmingsplannen. Op de vraag van Wim Hak van D66 of het inpassingsplan kan komen te vervallen vanwege de grote ingrijpende veranderingen voor het dorp is Veldhuizen duidelijk: ,,Dit kan ik niet toezeggen… ik heb er voor getekend." Toch stelt hij achteraf geen spijt te hebben van de gezette handtekening.

OVERRULEN Voor Jasper van Geijtenbeek (SP) werd het tijdens de vergadering allemaal wat mistig. ,,Ik wil graag alléén weten of ik straks gewoon voor of tegen een plan kan stemmen als gemeenteraadslid". Op deze vraag antwoord de wethouder stellig 'ja'. Maar op de vraag van D66-er Hak wat er gebeurt als iedereen tegen een plan zou stemmen, stelt Veldhuizen dat het kan gebeuren dat de Provincie overruled.

TOEZEGGING Uiteindelijk is de gemeenteraad akkoord gegaan met een toezegging van de wethouder om een exacte omschrijving te leveren van de verantwoordelijkheden en de betrokkenheid van de raad bij het besluitvormingsproces en een voorstel aan de raad te doen om een besluit te nemen over de voorkeursvariant, die naar verwachting in januari zal worden voorgesteld. Een door de VVD, D66 en BVH ingediende motie over de betrokkenheid van de gemeenteraad is vanwege de toezegging niet in stemming gebracht.

Voorlopig blijft de regie in handen van de provincie en heeft de wethouder nog een hoop uit te leggen aan de gemeenteraad.