• Kees de Kroon

Wandelpaden Amerongse Bos dicht

AMERONGEN Utrechts Landschap gaat vanaf deze week in het Amerongse Bos een drietal natuurlijk ontstane wandelpaden afsluiten. Het gaat om onder andere een pad vlakbij de voortzetting van het Let de Stigterfietspad. Ook twee zogenoemde dunningspaden in bosvakken, circa zeshonderd meter ten noordoosten van het kerkhof, gaan dicht.

Het onofficiële pad dichtbij woningen wordt permanent doorkruist door wandelaars. Het is een enkele honderden meters lang en ligt tussen twee lanen. Waarschijnlijk heeft een attente wandelaar de doorsteek bedacht. Mens en dier hebben nu eenmaal de natuurlijke neiging in het bos de kortste routes te bedenken.

VERSTORING Voor dieren zijn dit ook vaak de vertrouwde vluchtroutes. De mens zoekt niet alleen de kortste weg, maar vaak ook rust om in stilte te kunnen verpozen. Dat vergroot wel de kans op verstoring van dieren. Het bewuste paadje achter de zomereik op de foto is in enkele jaren onmiskenbaar tot een 'olifantenpaadje' platgetreden. Zo dicht bij de bewoning is het onwaarschijnlijk dat het een wissel (dierenpaadje) is van ree of das.

MEER RUST Het Utrechts landschap sluit de drie paden af, omdat het meer rust wil creëren voor de dieren. Denk daarbij aan de veel voorkomende soorten vogels en viervoeters. De buizerd broedt er, maar ook de wespendief, kruisbek, boomklever, bosuil, zwarte specht en vink. Het broedseizoen loopt daarbij van eind februari (bosuil) tot ver in de herfst (kruisbek).

STRUCTUUR Maar, naast ree en das, hebben ook zoogdieren als boommarter en allerlei muizensoorten profijt van rust in het bos. Bovendien heeft het bos ter plekke een dichte historisch rijke paden structuur. Extra paden vindt het Utrechts Landschap niet wenselijk. Het zal dit toelichten op een plakkaat aan de uiteinden van de drie paden.

WERKZAAMHEDEN De aankomende winter zullen terreinmedewerkers aan de afsluiting gaan werken. ,,Op welke wijze dat gebeurt is nog niet duidelijk", licht Maarten den Hartigh, communicatiemedewerker Utrechts Landschap toe. ,,Feit is wel dat we met zo weinig mogelijk ingrepen de paden willen afsluiten. We willen geen verstoring waar dat niet nodig is. Ook in de tijdsplanning van onze werkzaamheden houden we daar zo veel mogelijk rekening mee. Natuurlijk moet er wel af en toe onderhouden worden en dat kan niet altijd geluidloos (zagen) en vlekkeloos (afvoer van hout) op de paden.''