• Wethouder Chantal Broekhuis op bezoek bij Woonzorgoord Beatrix.

    Corina Blommendaal

'Waardevol ontmoetingsmoment'

DOORN In Doorn loopt een adoptieproject tussen bijna alle basisscholen en ouderenzorgcentra. Het wordt uitgerold naar andere dorpen, het enthousiasme is groot. Afgelopen vrijdag bezocht wethouder Chantal Broekhuis de ontmoeting tussen de kinderen van Maupertuus en Woonzorgoord Beatrix.

De begeleiding vanuit zowel de zorginstellingen als de scholen is goed. De kinderen en ouderen worden goed voorbereid op wat er gaat gebeuren, welke activiteit op het programma staat. Wat is het thema van vandaag? Vandaag komt volgens een aantal kinderen 'de boekhouder' op bezoek. Dat is grappig om te horen, omdat het voor de kinderen ook niet zo belangrijk is wat zij precies doet maar dat ze een bezoek komt brengen om te zien hoe blij de ouderen en kinderen van elkaar worden. De ouderen zitten al echt te wachten tot de kinderen komen.

VOORLEZEN Broekhuis stelt allerlei vragen aan de kinderen en maakt daarna praatjes met de ouderen. Het is een gemoedelijke en gezellige boel. Terwijl ze met iedereen praat, maakt ze zelf fruitspiesjes. Ook lezen een paar kinderen voor, sommigen hadden zelf Donald Ducks meegenomen. De karren met het fruit staan al klaar dus het feest kan weer beginnen. Broekhuis vertelt hoe mooi ze het vindt dat dit soort initiatieven er zijn. ,,Je wilt juist dat er verbinding is tussen jong en oud en je ziet de mensen er daadwerkelijk van genieten. En zeker voor de jongeren heeft dit een enorm lerend effect. Je leert er te zijn voor elkaar. Daar gaat het om. Er is zoveel eenzaamheid en initiatieven als deze zijn enorm waardevol."

Sonja Kuyvenhoven is docent en begeleidt de kinderen vanuit Maupertuus en vindt het geweldig. ,,Nu is het in verband met het bezoek van de wethouder 's middags maar anders altijd 's ochtends. Ze hebben nu eigenlijk al weekend maar komen gewoon, zo leuk vinden ze het. Sommigen hebben zelf geen opa of oma meer en vinden het bijzonder om ouderen te kunnen bezoeken. Inmiddels zijn er meerdere bezoeken geweest en stappen de kinderen nu ook makkelijker op de ouderen af. Waar het in het begin nog een beetje aftasten was, gaat dat nu veel vanzelf. Dat is toch geweldig. Het is zo belangrijk voor hun vorming. Ze leren contact te leggen, beleefdheidsvormen, soms even wachten want niet iedereen is niet altijd even snel. Heel bijzonder."

ALLERLEI ACTIVITEITEN De kinderen die langskomen rouleren. ,,Ik ben nu twee keer geweest. De eerste keer was met Sinterklaas en de tweede keer heb ik veel spiesjes gemaakt. Net als nu. De mensen maar ook wijzelf vinden dat erg lekker."

Er zijn voor het hele jaar thema's bedacht, per keer worden er voorbereidingen getroffen en dat gaat allemaal prima. ,,Wat vindt u ervan dat de kinderen regelmatig komen?" vraagt Broekhuis aan een bewoner. ,,Heel gezellig, ze brengen veel beweging en vrolijkheid mee, maken lekkere dingen en lezen voor. Het is echt leuk. Ik kom altijd als hier iets te doen is, dus zeker als de kinderen komen."