• Een grimmig ogende Cuno Visser heeft het helemaal gehad met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

    Dorpsjournalist.nl

Vuilcontainer voor de deur

DOORN Je zult maar ongevraagd en zonder inspraak een afvalcontainer voor je neus krijgen. Dat overkwam inwoner Cuno Visser van de Vogelweide, die recht tegenover zijn huiskamer een afvalpunt kreeg opgedrongen. Protesteren of bezwaar maken hielp niet. Volgens Visser gunt de gemeente haar inwoners op dit punt geen enkele inspraak.

Michiel Schaaij

De nieuwe afvalcontainer is weliswaar ondergronds, maar Visser vreest dat het rond de bovengrondse zuil een rommeltje gaat worden. Gelijksoortige afvalpunten elders binnen en buiten de gemeente worden maar al te vaak het toneel van los slingerende vuilniszakken en ander afval. Visser: ,,Niemand in de buurt is hier blij mee. Ons woongenot wordt aangetast door andermans vuil."

BOOMWORTELS Bovendien verwacht de geboren en getogen Doornaar geluidsoverlast, ongedierte en stank. Dat is vooral zuur, omdat een steenworp verderop de oude bovengrondse container niemand in de weg staat. Maar volgens de aannemer en de gemeente verhinderen boomwortels daar de aanleg van een ondergrondse container. Over eventuele kap van één oude boom viel niet met de gemeente te praten, vertelt Visser.

ONTEVREDEN Het herhaaldelijk gedane voorstel van Visser om een deel van de kosten van kap en herplant uit eigen zak te betalen, werd door de gemeente telkens van tafel geveegd. ,,Ik had die prijs graag betaald, want nu wordt ik opgezadeld met een waardevermindering van mijn woning", aldus de gedupeerde inwoner. Over zijn contacten met ambtenaren en met wethouder Hans Nijhof (fractie Open) is Visser ronduit ontevreden.

VOLDONGEN FEIT ,,Je wordt wel gehoord, maar er wordt niet geluisterd", zegt hij. Tijdens zijn eerste bezoek aan de gemeentebalie werd nog een interne oplossing voor het probleem in het vooruitzicht gesteld. Maar volgens hem werden daarna afspraken niet nagekomen. Binnen een week zou de gemeente de plaatsing van de afvalcontainer tegenover Vissers voordeur gewoon hebben doorgezet. Hij voelt zich daardoor voor een voldongen feit geplaatst.

RECHTSWINKEL De teleurgestelde inwoner bleef achter met het gevoel dat hij door de gemeente om de tuin is geleid. ,,De stoom komt uit mijn oren", aldus Visser. ,,Het is ongelooflijk hoe de overheid zich heeft opgesteld." Hij heeft inmiddels advies ingewonnen bij de plaatselijke rechtswinkel en overweegt nog om een juridische gemeente tegen de gemeente aan te spannen.

DEFECT De gemeente geeft toe dat er bij de locatiekeuze voor afvalcontainers geen participatie door inwoners plaatsvindt. ,,Maar we hebben uitgebreid contact met deze bewoner gehad", aldus wethouder Nijhof. Volgens hem was de oude bovengrondse container om de haverklap defect en daarom aan vervanging toe. ,,Vanwege de beeldkwaliteit op straat hebben we gekozen voor een ondergrondse container. En dit was echt de enige mogelijke plek."

VERZACHTEN Om de pijn voor omwonenden te verzachten, heeft de gemeente de container iets verder van de woningen geplaatst. Ook zegt Nijhof toe dat er een groene haag geplant gaat worden, zodat de bovengrondse zuil buiten het directe zicht van de verontruste buurtbewoners valt. Mocht er onverhoopt zwerfvuil rond de afvalcontainer worden achtergelaten, dan zal de gemeente daar onmiddellijk tegen optreden, belooft Nijhof.