• Piroschka van de Wouw

Vrije school start in Leersum

AMERONGEN Het lijkt uitgesloten dat vrije school Het Sterrenbos al direct na de zomervakantie in Amerongen van start kan. Burgemeester en wethouders hebben deze week besloten om vooralsnog niet in te stemmen met de verhuur van het voormalige schoolgebouw van De Uitkijk in Allemanswaard. Volgens burgemeester Frits Naafs is het te kort dag. Hij gaat woensdagmiddag in overleg met de initiatiefnemers. 

Michiel Schaaij

FIAT Voordat de vrije school zich in Amerongen kan vestigen, is fiat van de gemeenteraad nodig, zegt Naafs. De Heuvelrugpolitiek is echter op zomerreces en komt pas eind augustus voor het eerst weer bij elkaar. Bovendien moet er ook nog met andere schoolbesturen over de start van de nieuwe school worden gesproken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kan de Amerongse vrije school wel alvast terecht bij Wereldkidz Meander aan de Dreef in Leersum.

MEANDER De burgemeester heeft goede hoop dat Het Sterrenbos vanaf oktober alsnog in Allemanswaard van start kan. ,,Wij zijn blij met het initiatief en we vinden het belangrijk dat het openbaar onderwijs weer terugkomt in Amerongen", aldus de burgemeester. Naafs zegt het vervelend voor de ouders te vinden, dat er om procedurele redenen eerst een paar maanden overbrugd moeten worden in Leersum.