• Koen van Weel / ANP

Vrije school niet naar Doorn

DOORN De vestiging van een vrije school in Doorn is van de baan. Het leegstaande, monumentale schoolgebouw aan de Kortenburglaan was in beeld voor de uitbreiding van de Driebergse vrije school De Vuurvogel. Die wilde de druk op de wachtlijsten verlichten, door na de herfstvakantie een extra kleuterklas te beginnen in de voormalige Triangel.

Michiel Schaaij

VERVOER Maar het dagelijkse leerlingenvervoer vormde een struikelblok, zegt onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA). De Vuurvogel hoopte dat de gemeente een vorm van leerlingenvervoer beschikbaar wilde stellen, maar dat bleek te duur. De Driebergse school hield afgelopen zomer nog de mogelijkheid open, dat de extra kleuterklas de opmaat zou vormen voor de definitieve vestiging van een vrije school in Doorn.

APPARTEMENTEN Hoewel de ingebruikname van een klaslokaal door De Vuurvogel niet doorgaat, is het schoolgebouw aan de Kortenburglaan formeel nog beschikbaar voor onderwijsdoeleinden. Wethouder Broekhuis bevestigt echter dat de gemeente werkt aan een plan om de school te verkopen. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond, maar er is sprake van de vestiging van appartementen.