• Robin van Lonkhuijsen

Vragen over sollicitatieplicht

HEUVELRUG Collegepartij VVD wil de druk op bijstandsgerechtigden opvoeren. De partij maakt bezwaar tegen vrijstelling van de sollicitatieplicht en heeft daarover vragen gesteld aan wethouder Hans Waaldijk (Open). Raadslid Tim Rooijakkers zegt vrijstellingen onwenselijk te vinden en wil van het college weten, hoeveel Heuvelrugse uitkeringsgerechtigden niet naar een betaalde baan hoeven te solliciteren.

Michiel Schaaij

Rooijakkers citeert een onderzoek waaruit blijkt dat mensen die kort in de bijstand zitten, een grotere kans hebben om er weer uit te komen. De VVD vraagt zich af welk beleid Utrechtse Heuvelrug voert om bijstandsgerechtigden geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Volgens Rooijakkers zitten plaatselijke bedrijven te springen naar arbeidskrachten op elk niveau.

ONTHEFFING Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (eveneens VVD) beschikt landelijk tien procent van alle bijstandsgerechtigden over een ontheffing van arbeidsverplichtingen. Maar bij een onderzoek door de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei 62 procent van de ondervraagde bijstandsontvangers niet te hoeven solliciteren.