Voorlopig geen kabelbelasting

HEUVELRUG De invoering van een gemeentebelasting op elektriciteits-, gas- en waterleidingen is door het college in de ijskast gezet.

Zowel de Tweede Kamer als minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken sturen aan op een landelijk verbod van de precario op kabels en leidingen. Burgemeester Frits Naafs wil daarom ´pas op de plaats maken´ met het plan. In antwoord op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter Rob Jorg schrijft Naafs, dat er in Utrechtse Heuvelrug voorlopig geen verder onderzoek naar invoering van de kabel- en leidingheffing komt.