• ANP ILVY NJIOKIKTJIEN

Voor het eerst vuurwerkvrije zones in Heuvelrugdorpen

HEUVELRUG Er komen dit jaar voor het eerst vuurwerkvrije zones in de Heuvelrugdorpen. Tijdens oud en nieuw zijn rondom alle bejaarden- en verzorgingstehuizen rotjes en vuurpijlen taboe. Ook schoolpleinen blijven dit jaar gevrijwaard van vuurwerkoverlast. Bovendien heeft burgemeester Frits Naafs een aantal specifieke vuurwerkvrije locaties aangewezen.

Michiel Schaaij

Zo geldt het vuurwerkverbod ook voor Park Seminarie en kinderboerderij 't Woelige Nest in Driebergen, het terrein van Bartiméus in Doorn en de Knuffelweide in Amerongen. De keuze van de vuurwerkvrije zones is tot stand gekomen in overleg met een aantal inwoners, de politie, één van de  buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en het jongerenwerk.

HETERDAAD Grote handhavingsacties bij de vuurwerkvrije locaties zijn overigens niet te verwachten. Volgens burgemeester Naafs is het voor de boa's en de politie lastig om overtreders van het vuurwerkverbod op heterdaad te betrappen. Hij hoopt dat het instellen van de vuurwerkvrije zones inwoners motiveert om meer dan voorheen rekening te houden met anderen te houden.

OPRUIMEN Dat bepaalde plekken in de gemeente door vuurwerkliefhebbers worden ontzien, moet langzaam ingeburgerd raken, aldus Naafs. Hij trekt de vergelijking met het opruimen van het vuurwerkafval op nieuwjaarsdag. Volgens de burgemeester gaat dat gaat de laatste jaren steeds beter. Het vuurwerkverbod op de aangewezen locaties geldt tussen oudjaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur.

SCHADE Bij de keuze van de vuurwerkvrije zones is in het bijzonder gekeken naar de woon- en verblijfsomgeving van kwetsbare groepen mensen en dieren, en naar plekken waar tijdens eerdere jaarwisselingen sprake was van schade en overlast door afgestoken vuurwerk. Of de nieuwe maatregel zal leiden tot minder vuurwerkschade, durft Naafs niet te zeggen.

EVALUEREN Begin januari wil Naafs de ervaringen met de vuurwerkvrije zones evalueren. Hij ziet de maatregel als een eerste stap. Hoewel de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft gepleit voor landelijke maatregelen, bleek een landelijk verbod niet haalbaar. In juni schoof de Tweede Kamer de hete aardappel door naar de gemeenten.