• 112Heuvelrug.nl

Volwassen asielzoekers moeten oplossing bieden

OVERBERG Een tweetal vechtpartijen binnen de hekken van het asielzoekerscentrum in Overberg waren afgelopen donderdag aanleiding voor het CDA en de VVD om vragen te stellen over het huidige beleid. Waar vorige week nog tientallen AMV'ers (alleenstaande minderjarige vreemdeling) na een potje tafelvoetbal met elkaar op de vuist gingen, was het afgelopen zaterdag opnieuw raak tussen twee jongeren. De komst van volwassen asielzoekers zou volgens locoburgemeester Henk Veldhuizen (CDA) en het COA de uitkomst moeten bieden.

Naar aanleiding van de incidenten afgelopen week zijn er meerdere verdachten aangehouden en overgeplaatst naar een ander AZC. ,,Ook is er - mede door de bewakingsbeelden - een groep van 26 jongeren als mogelijke verdachten aangemerkt", vertelt Veldhuizen naar aanleiding van CDA-vragen. ,,Daarnaast moest de politie - sinds de opening op 16 juni 2014 - negen maal naar het AZC voor geweldsgerelateerde zaken", vult hij aan. Op korte termijn probeert de gemeente samen met het COA verdere incidenten te voorkomen door extra (beveiligings)medewerkers en politiesurveillances.

LANG TERMIJN ,,Voor het langere termijn zijn wij met het COA van plan om alle inwoners van Overberg per brief te informeren over de gebeurtennissen, de maatregelen en de vervolgstappen. Ook wordt er nadrukkelijk gekeken om naast jongeren ook volwassenen op te vangen. Dit vraagt om overleg met de omgeving en - als er draagvlak is - kan er een eventueel verkorte bestemmingsplanprocedure worden gestart", aldus de locoburgemeester, die aangeeft dat op dit moment de sfeer 'relatief rustig' is binnen het AZC.

VVD-raadslid Rob Jorg vroeg Pascal Meertens, regiomanager bij het COA, of het AZC met alleen AMV'ers een mislukt project is. ,,It takes a village to raise a boy", aldus Jorg, die daarmee aangeeft dat er wellicht volwassenen nodig zijn voor de 'correctie'. ,,Het is voor het COA uniek dat er in Overberg alleen maar AMV'ers zijn. We merken op andere locaties dat ouderen uit hetzelfde land invloed hebben op hoe een jongere zich gedraagt", aldus Meertens, die benadrukt dat nog geen besluit over is genomen.

Ook benadrukt Meertens dat de incidenten niets te maken hebben met etniciteit of geloof. ,,Uit beelden blijkt dat jongeren uit één land net zo goed met elkaar op de vuist zijn gegaan. We zijn allemaal jong geweest… je neemt het op voor je vrienden", aldus Meertens.

BUURTBUS Ook bleek dat er sprake zou zijn van overlast in de buurtbus die maximaal acht zitplaatsen waarborgt. ,,Wij waren niet op de hoogte van deze klachten. Wel is er sprake geweest van een tweetal incidenten vorige week waarbij jongeren niet wilden betalen", aldus Veldhuizen, die aanvult dat vervoerder Syntus meer controles gaat invoeren op de buurtbus. ,,Ook heeft het COA een aantal buurtbuskaarten aangeschaft, waardoor jongeren deze intern kunnen kopen."

Label:

Vluchtelingen