• Marc Satijn

VLD wil 'groene stoffering' in plaats van huizen

DOORN Onder het motto ,,geen bakstenen maar groene stoffering" komt de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) in verzet tegen woningbouw op het voorterrein van de openbare basisschool Kameleon. Volgens voorzitter Tjitte Steenhuizen en secretaris Chris Moen is het een onzalig plan, om huizen neer te zetten op een perceeltje aan de zuidkant van het nieuwe schoolgebouw.

Michiel Schaaij

COMPENSATIE In een brief aan de gemeenteraad pleiten Steenhuizen en Moen voor de aanleg van een parkje op het terrein. Dat zou een ,,passende compensatie" zijn voor het vele groen dat in de loop van de tijd uit Doorn is verdwenen. Ze roepen de Heuvelrugpolitiek op om een rem te zetten op de verstening van het dorp. Bovendien zegt de VLD dat er in Doorn genoeg braakliggende terreinen zijn, die zich beter lenen voor het bouwen van woningen.

PLUIM Eerder toonde schooldirecteur Gaby de Jongh zich ook al ongelukkig met mogelijke woningbouw vlakbij het brandnieuwe schoolgebouw. Ze verklaarde liever te zien dat het voorterrein wordt ingericht als schoolplein, openbaar speelplein of parkje. Overigens krijgt OBS Kameleon van de VLD een pluim op de hoed voor de nieuwbouw. De belangenvereniging roemt de eigentijdse architectuur en het materiaalgebruik van het nieuwe schoolgebouw.