• Dorpsjournalist.nl

VLD boos over bouwplan

DOORN De gemeente moet het voortouw nemen bij de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het terrein van De Basis. Dat schrijft de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) in een brief aan het college en de gemeenteraad. Volgens voorzitter Chris Moen wil de Rotterdamse vastgoedontwikkelaar IDBB vier flatgebouwen met in totaal 98 appartementen bouwen op het terrein tussen de Woestduinlaan en de Oude Arnhemse Bovenweg. Dat is tegen de eerder gemaakte afspraken, aldus de VLD.

Michiel Schaaij

In 2011 verbood de rechter al de bouw van woningen in de sociale sector, als die geen zorgfunctie hebben. Van de 3-verdiepingen tellende gebouwen uit het IDBB-plan zou slechts de helft het etiket 'zorg' dragen. De andere twee flats zouden in de vrije sector vallen. Omdat daarbij de vastgelegde koppeling tussen wonen en zorg wordt losgelaten, kan de gemeente De Basis een dwangsom opleggen, zegt de VLD.

 

BOMENKAP Voorzitter Moen heeft intussen bouwtekeningen van IDBB onder ogen gehad. Daaruit spreekt ,,weinig behoedzaamheid in de omgang met bos en natuur", vindt hij.  De VLD-voorzitter schrijft bovendien dat eerdere massale bomenkap op het terrein van De Basis niet adequaat is gecompenseerd. ,,Meer natuurgebied opofferen is uit den boze", aldus Moen.

 

VERHUIZEN Daarnaast stelt de VLD de behoefte aan zorgappartementen bij De Basis ter discussie. Volgens de brief aan de Heuvelrugpolitiek is de unieke veteranenzorg in het woonoord inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Steeds meer bewoners zouden daarom te kennen geven, dat ze in de toekomst wel willen verhuizen.

De VLD vindt dat de gemeente nu orde op zaken moet stellen, door middel van een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van De Basis. Het uitwerken daarvan is uitbesteed aan een adviesbureau, maar voorzitter Moen wil dat wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) het initiatief naar zich toetrekt en de koppeling tussen zorg en wonen bij De Basis garandeert.

PETITIE Inmiddels hebben 128 mensen een digitale petitie ondertekend om het woonoord van De Basis te redden van de sloophamer en uitsluitend voor (oud) defensiepersoneel te bestemmen. Eén van de ondertekenaars is BNMO-adviseur Henk ter Wal, die eerder in deze krant aan de bel trok. ,,Als het woonoord plat gaat, worden oude en jonge veteranen in de kou gezet en in de steek gelaten", vindt hij.