• Marc Satijn
  • Marc Satijn

Villa Revius feestelijk geopend

DOORN Op het terrein van het Revius Lyceum in Doorn is dinsdagmiddag 'Villa Revius' geopend. In de villa zullen 'thuiszitters' tijdens schooltijden worden opgevangen en krijgen ze extra begeleiding en onderwijs op maat aangeboden. Het pilotproject loopt al enkele weken -sinds de start van het schoolseizoen- met een zevental thuiszittende Revius-leerlingen, maar uiteindelijk is het de bedoeling is dat meer thuiszitters een plek krijgen in de villa.

Marc Satijn

 

De villa is gebouwd op de plek van de voormalige conciërgewoning, aan de kant van de Driebergsestraatweg. ,,Het was een krot toen we er in gingen kijken, maar het is nu echt een villa geworden", vertelt onderwijswethouder Henk Veldhuizen (CDA) trots. Het project is dan ook een samenwerking tussen het Revius, de overkoepelende stichting en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, voorkomend uit ontevredenheid over het aanbod van passend onderwijs binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

LAAGDREMPELIG Het project thuiszitters is volgens Revius-conrector en projectleider Marion Hagdorn bedoeld 'voor bijzondere leerlingen die het te ingewikkeld hebben in het hoofdgebouw'. ,,Denk aan kinderen die fysieke beperkingen hebben of psychisch extra aandacht behoeven. We moesten meer gaan bieden dan het geijkte system en het regulier onderwijs, maar wel iets in een andere setting dan in het gezin", aldus de conrector, die doelt op een laagdrempelige sfeer. ,,Het thuisgevoel waar chillen en werken samen kan gaan."

HUISKAMER Die sfeer wordt gecreëerd door het huiskamersfeertje dat de villa uitstraalt. ,,Ik heb daar dan ook een persoonlijk budget voor gekregen, om zelf naar diverse woonwarenhuizen te gaan en spullen te kopen", vertelt Hagdorn enthousiast. Zo heeft de villa diverse huiselijk ingerichte ruimtes waar les kan worden gegeven aan grote tafels, bevat het een eigen keuken en oogt het vooral niet als een regulier klaslokaal. 

EFFICIENT Een van de docenten die het project begeleid is Chris van der Sluijs. De geschiedenis- en maatschappijleer-docent gelooft heilig in het project.

,,Vooral de persoonlijke aandacht is hetgeen wat het mooi maakt. Maar dat één-op-één kan voor de leerlingen juist ook wennen zijn", aldus de docent, die nu al enkele weken bezig is met de nieuwe lesmethode. ,,De manier van lesgeven is veel efficiënter. Wat je normaal in een uur doet, kan nu in een half uur."

 

KNEUTERIG Volgens Van der Sluijs moet je als docent wel geschikt zijn om met deze doelgroep te kunnen werken. ,,Het moet je liggen, het directe en kneuterige. Zo heb ik pas pannenkoeken gemaakt voor de leerlingen. Iets wat ze nooit zullen vergeten", lacht de docent, die zelf in het verleden ook ervaring heeft opgedaan op speciaal onderwijs.

 

TIJDELIJK Toch is het onderwijs dat in de villa wordt gegeven geen 'speciaal onderwijs'. ,,Het hoort gewoon bij het Revius", verklaart Hagdorn. Zo doet een zogenaamd zorgadviesteam de verwijzing en houden ze altijd de verbinding tussen de villa en het hoofdgebouw.

,,Het is bedoeld voor kinderen die in principe tijdelijk niet in het hoofdgebouw kunnen zitten", zo vult ze aan. Daarmee is het dan ook de bedoeling om de thuiszitters terug te laten keren naar het reguliere onderwijs.

Villa Revius betreft een pilot van het Revius Lyceum en de gemeente en loopt tot het einde van het schooljaar. Volgens Hagdorn en Van der Sluijs heeft de villa nu al zijn nut bewezen. Maar ook wethouder Veldhuizen is positief over de nieuwe onderwijsvorm. ,,Het is een conclusie 'van de koude grond', maar er is vraag naar."