• Victor Schutijser

'Vijf voor twaalf voor de Speelweek'

DRIEBERGEN De Driebergse Speelweek beleeft dit jaar de 48e editie, maar er dreigt een groot tekort aan vrijwilligers. Alleen met nieuwe vrijwilligers kan de Speelweek in de toekomst blijven bestaan.

Victor Schutijser

,,We hebben een dringende behoefte aan vrijwilligers'', vertelt Caroline van Veen, voorzitter van de Speelweek. ,,Helpende handen op het veld, als coördinator en bij het bestuur. Nieuwe mensen die het elan van de Speelweek weer op kunnen beuren met nieuwe ideeën. Mensen die de schouders er weer onder zetten, die zorgen dat we ook in de toekomst de Speelweek kunnen blijven draaien. Het gaat niet alleen om de mensen die gedurende de week aanwezig zijn, maar ook mensen die mee willen denken. Wat kunnen we van de Speelweek maken, waar is behoefte aan? Met name voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Zo willen we kijken of we de Speelweek opnieuw kunnen neerzetten zodat het in de toekomst kan blijven draaien.''

HELPENDE HANDEN ,,De reden dat we nu aan de bel trekken, is dat het nu nog gaat, maar de komende twee jaar stoppen er ongeveer vijftig tot zeventig vrijwilligers. Een grote groep valt dan weg. Eigenlijk is het vijf voor twaalf, we hebben echt mensen nodig", concludeert Van Veen. ,,Het zou zo zonde zijn als de Speelweek gaat verdwijnen omdat we geen helpende handen meer kunnen krijgen. Mensen kunnen haast geen tijd vrijmaken om dit erbij te kunnen doen. Gezin en carrière gaan voor, daarna komt pas vrijwilligerswerk. We hebben veel vrijwilligers die jaren met veel plezier bij de Speelweek werken en die kunnen we niet missen, maar je ziet gewoon dat we de doelgroep van jonge ouders missen. De jonge ouders die zelf met jonge kinderen zitten, die weten wat er speelt, die weten wat er pedagogisch nodig is om een kind te kunnen laten spelen.''

Van Veen: ,,We zijn niet alleen op zoek naar jonge ouders, maar ook naar professionals uit het werkveld van het onderwijs, de kunst of zorginstellingen die met kinderen te maken hebben. Zo kunnen er workshops gegeven worden aan de vrijwilligers zodat ze ook echt iets kunnen bieden. Workshops waar ze tijdens de Speelweek met de kinderen iets mee kunnen doen. Een zangworkshop voor vrijwilligers van Speeldorp of een avond met een kunstenaar voor de mensen van de creatent bijvoorbeeld. Een van de nieuwe ideeën voor de toekomst van de Speelweek is het vragen van ambassadeurs. Bekende Driebergenaren die met hun netwerk in de verenigingen en besturen de Speelweek helpen. Bijvoorbeeld met het zoeken naar vrijwilligers, maar ook om donateurs en sponsoren te zoeken", legt Van Veen uit.

,,Via de directeuren van de basisscholen hebben we gevraagd om de jonge ouders aan te spreken om eens langs te komen op de bijeenkomst op 25 mei om 20.00 uur bij basisschool Dolfijn. Dat gaat over de Speelweek; wie we zijn, wat we doen, wat er van vrijwilligers wordt verwacht en hoe ze input kunnen leveren aan de Speelweek. Alle jonge ouders zijn uitgenodigd om te komen. Het geeft ontzettend veel voldoening om te zien dat er per dag zo'n achthonderd kinderen kunnen spelen", vertelt van Veen.