Veterans' View: Meekijken met veteranen tijdens missie

DOORN Het Nationaal Comité Veteranendag onthult op 24 april samen met hoofdpartner het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg de interactieve opstelling Veterans' View. Dit zal gebeuren in De Basis in Doorn. De installatie nodigt het publiek uit om door de ogen van vijf veteranen mee te gaan op missie. Bezoekers kunnen ervaren wat zij beleefden tijdens hun inzet in dienst van de vrede. Zo deelt Manja Blok haar ervaringen als F16-piloot in Bosnië, neemt Roy Schuurmans de bezoeker mee naar Rwanda in 1994 en vertelt Elie Schilt over zijn missie naar Korea in de jaren vijftig. 

Veterans' View wordt de komende jaren ingezet in de publieke ruimte om verhalen van veteranen te delen en zo verder te werken aan het bestendigen en bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering voor onze veteranen. De installatie is bedoeld voor plaatsing in openbare ruimten zoals de hal van een gemeentehuis, musea, overheidsgebouwen, scholen of andere plaatsen waar publiek komt. Boele Staal, voorzitter Nationaal Comité Veteranendag: ,,Deze opstelling helpt ons om op een eigentijdse en opvallende manier de belangrijke verhalen van veteranen ruimer bekend te stellen bij het algemeen publiek.''

SAMENWERKING Veterans' View is voortgekomen uit de samenwerking tussen het vfonds en het Nationaal Comité Veteranendag. Op 6 april jl. hebben beide organisaties een nieuwe intentie bekrachtigd, waardoor het vfonds hoofdpartner is van het Nationaal Comité Veteranendag en wederom zorgt voor drie jaar financiële ondersteuning. Vanuit dit vertrekpunt schenkt Nederlandse Veteranendag in de periode 2018-2020 gericht aandacht aan het thema '75-jaar vrijheid' en de 'Invictus Games', een internationaal sportevenement voor gewonde veteranen. Daarnaast brengt de Nederlandse Veteranendag haar expertise op het gebied van maatschappelijke waardering voor veteranen in, ter ondersteuning van het vfonds in hun wens meer publieke waardering te krijgen voor andere uitgezonden geüniformeerden in overheidsdienst, zoals politie en douane.

Robert Croll, voorzitter vfonds: ,,Militaire veteranen en Politie veteranen behoren de erkenning en waardering te krijgen die ze verdienen. En dat steunen we. Investeren in vrede: belangrijk voor iedereen.''

DE BASIS Veterans' View is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag en mede mogelijk gemaakt door de hoofdpartner van het Nationaal Comité: het vfonds. De productie was in handen van Studio Louter en Fiction Factory. Veterans' View staat tot eind mei op De Basis in Doorn en verhuist dan naar het Stadhuis in Den Haag.