• Edith Hazelzet

Verzet tegen geitenstal strandt

LEERSUM Het verzet van omwonenden tegen een nieuwe geitenstal nabij kasteel Zuylestein is gestrand bij de Heuvelrugse commissie bezwaarschriften. Die stelt de klagers in het ongelijk en zegt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico's van geitenstallen zijn. Burgemeester en wethouders hebben het - overigens vrijblijvende - advies overgenomen en houden de eerder verleende vergunning gewoon in stand.

Afgelopen december bestreden voor- en tegenstanders elkaar tijdens een soms grimmige zitting van de bezwarencommissie. Na het advies en het dinsdag genomen collegebesluit hebben de bezwaarmakers nog wel mogelijkheden om elders tegen de omstreden geitenstal te procederen. Volgens burgemeester Frits Naafs staat een gang naar de bestuursrechter en de Raad van State open. ,,Dit is vast nog niet het einde van het verhaal", vermoedt Naafs.