• Archief BDU

Verwaarloosde bomen na de zomer aangepakt

HEUVELRUG De gemeente heeft jarenlang onvoldoende onderhoud aan het bomenbestand gepleegd en zit nu met de gebakken peren. Zo'n vijfduizend bomen moeten nodig worden aangepakt. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) heeft een inhaalslag aangekondigd, die na de zomervakantie van start gaat. Maar voor ongeveer 130 bomen komt de hulp te laat. Die zijn in zo'n slechte staat dat ze gekapt moeten worden.

Michiel Schaaij

Onder leiding van senior groenbeheerder Eric Pol heeft de gemeente in de afgelopen periode het achterstallige boomonderhoud in beeld gebracht. Dat was nog een aardige klus, want in totaal vallen zo'n 48 duizend bomen in Utrechtse Heuvelrug onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Die staan onder andere langs wegen, naast sportvelden en op begraafplaatsen.

VERWAARLOZING Na onderzoek bleek bijna één op de tien exemplaren tekenen van verwaarlozing te vertonen. De zwaarst getroffen weg is De Zuwe, die de Langbroekerdijk met de provinciale weg N229 verbindt. Ondanks de slechte staat van onderhoud van de essen langs De Zuwe, zijn er bij de gemeente nog geen meldingen van schade door afbrekende takken binnengekomen. Maar om het gevaar tijdig af te wenden moet nu wel worden ingegrepen, zegt groenbeheerder Pol.

INGRIJPEN Verreweg de meeste bomen in Utrechtse Heuvelrug kunnen weer in goede staat worden teruggebracht, door het dode hout uit de kroon te snoeien. Met die klus wordt later dit jaar een begin gemaakt. De kosten van die operatie worden begroot op 136 duizend euro. Wethouder Boonzaaijer zegt dat bedrag uit de begroting te kunnen dekken en hoeft daarom niet langs de gemeenteraad om goedkeuring te vragen.

GEEN TOEKOMST Niet alle bomen zullen die grootschalige onderhoudsactie overleven. In de hele Utrechtse Heuvelrug lijken ongeveer 130 gemeentelijke bomen geen toekomst meer te hebben. Die exemplaren moeten onherroepelijk tegen de vlakte. Als dat technisch mogelijk is, worden op dezelfde plek weer jonge bomen geplant. Bij de presentatie van het bomenplan beloofde groenbeheerder Pol dat het totaal aantal bomen door de inhaalslag niet zal teruglopen.

BOMENKAP Overigens sluit het bomenplan een vermindering van het aantal Heuvelrugbomen niet helemaal uit. Bij bomenkap wordt er door de gemeente ,,heel kritisch gekeken of herplant wel gewenst is", zo valt in het ambtelijke stuk te lezen. Met minder bomen kan toch een fraai groen beeld worden behouden, aldus de makers van het plan. Een extern adviesbureau zou eerder al eens hebben becijferd, dat als een kwart van de bomen in Driebergen gekapt zou worden, het groene dorpskarakter gewoon in tact zou blijven.