• Google Maps

Vertrouwenspersoon mag blijven

HEUVELRUG Hoewel het Heuvelrugcollege druk bezig is met bezuinigingsvoorstellen, lijkt de vertrouwenspersoon voor het sociale domein de dans te ontspringen. Wethouder Hans Waaldijk (Open) wil die functie de komende twee jaar voortzetten. Hij vraagt de gemeenteraad om daarvoor 32 duizend euro uit trekken.

Michiel Schaaij

KLACHTEN Volgens Waaldijk biedt de onafhankelijke vertrouwenspersoon een laagdrempelige manier voor ontevreden inwoners, om klachten over al dan niet verleende zorg en ondersteuning aan te kaarten. Het mes snijdt aan twee kanten, want de vertrouwenspersoon kan organisaties als de Regionale Sociale Dienst en de sociale dorpsteams waardevolle adviezen geven om hun beleid en regelgeving aan te passen.

HUISELIJK GEWELD In totaal sprak vertrouwenspersoon José van den Berg de afgelopen anderhalf jaar met 64 inwoners over hun grieven. De slechte ervaringen gingen onder andere over gecompliceerde gezinssituaties, huiselijk geweld en geweigerde Wmo-voorzieningen, urgentieverklaringen en bijstandsuitkeringen. De meeste klagers kwamen uit Driebergen en Doorn, de minste bezwaren kwamen uit Maarn.

SOCIALE DIENST In haar eindrapportage pleit Van den Berg voor een onderzoek naar het presteren van de Regionale Sociale Dienst. Haperende dienstverlening door de organisatie in Zeist heeft volgens haar grote gevolgen voor de doelgroep van kwetsbare inwoners uit Utrechtse Heuvelrug. Ze wil dat de gemeente nagaat of er sprake is van incidenten of dat de klachten samenhangen met de werkwijze van de RSD.

SPREEKUUR Als vertrouwenspersoon houdt Van den Berg regelmatig mondelinge en telefonische spreekuren voor inwoners. De meeste Heuvelruggers die sinds juni 2017 contact met haar zochten, vonden het prettig om hun verhaal kwijt te kunnen. Of ze uiteindelijk ook tevreden waren, hing volgens Van den Berg vooral af van het resultaat. Als klagende inwoners uiteindelijk niet de gewenste dienst kregen, dan was de tevredenheid beperkt.