• Archief BDUmedia

Vertraging bij aanpak Koenestraat

AMERONGEN De aanpak van de Koenestraat in Amerongen is met een aantal maanden vertraagd, maar gaat wel door. Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wijt het uitstel aan technische aanpassingen om overlast van regenwater tegen te gaan. Hij belooft dat de schop volgend voorjaar in de grond in gaat.

Michiel Schaaij

De gemeente wil gelijktijdig met de veiligheidsmaatregelen een waterberging onder de weg aanleggen. Zo kan een deel van het regenwater dat van de Amerongse berg naar beneden loopt, worden opgevangen en in de bodem infiltreren. Door die watermaatregel hebben de voorbereidingen voor het project wat langer geduurd, zegt Boonzaaijer.

ZEBRAPADEN Volgens de wethouder is het de bedoeling om de werkzaamheden in december aan te besteden. Bewoners pleiten er al jaren voor om de veiligheid voor voetgangers op orde te brengen. Na overleg met het bewonerscomité wil de gemeente op meerdere plekken een zebrapad aanbrengen. Ook worden de trottoirs aangepakt.

SNELHEID Om de snelheid van automobilisten en wielrenners te temperen, komen er op alle kruispunten met de Koenestraat nieuwe verkeersplateau's. Overigens zijn niet alle omwonenden tevreden met de aanpak. Verkeersdeskundige Aart Kroeze noemt de verkeerstechnische voorzieningen die de gemeente wil aanbrengen een doekje voor het bloeden.