• De verkoop gaat ongeveer een half jaar in beslag nemen.

    Nedersticht B.V.

Verkoop Hoog Leersum van start

LEERSUM Met het kappen van 72 bomen en de lancering van een website is er na ruim vijftien jaar nu echt een begin gemaakt aan voorbereidingen voor woningbouw op het voormalig Tamarindeterrein aan de Scherpenzeelseweg. Het nieuwbouwproject met de naam 'Hoog Leersum' krijgt als straatnaam de Mova-laan, refererend aan de steenfabriek die er ooit stond.

Edith Hazelzet

Diverse van de vrije kavels zijn al gereserveerd. De achttien projectmatige nieuwbouwwoningen gaan naar verwachting in maart in de verkoop. Jeroen Rijlaarsdam, projectontwikkelaar van Nedersticht BV uit Maarsbergen, schat in dat de verkoop ongeveer een half jaar in beslag zal nemen en hoopt dat de woningen voor de bouwvak van 2020 opgeleverd zijn.

MIX Het project 'Hoog Leersum' is opgedeeld in twee delen: tien vrije kavels waar men binnen bepaalde kaders een eigen huis mag bouwen en achttien nieuwbouwwoningen. De zes vrije-kavelwoningen die direct aan de Scherpenzeelseweg grenzen zullen een wat klassieker uiterlijk krijgen, dat aansluit bij de omgeving. Daarachter zijn door Geert Bosch van HilberinkBosch architecten moderne woningen ontworpen, geschakeld per twee en in twee typen: het BoschHuis Family en het BoschHuis Senior. Rijlaarsdam licht toe: ,,BoschHuis Family is een woning van 180-200 m2 met een drive-under voor de auto. Er zit een hoogteverschil van zes meter in het terrein en daar maken we gebruik van. Met een trap ga je vanuit de drive-under naar boven. De eerste verdieping is aan de achterkant van de woning gelijk aan de begane grond buiten. Je loopt straks zo vanuit de keuken de tuin in." Het BoschHuis Senior is een levensloopbestendige woning met alle basisvoorzieningen op de begane grond. ,,Het gebruiksopervlak is zo'n 120 m2. De ruimte boven kan naar eigen inzicht gebruikt worden logeren of hobbies en dergelijke."

GASLOOS Hoog Leersum wordt het tweede gasloze wijkje van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ,,Het worden all-electric woningen die niet aangesloten zijn op het aardgas- of warmtenet. Ze zullen voldoen aan de energieprestatienorm, met een meer dan gemiddelde isolatie, plus triple glas en natuurlijk zonnepanelen. Of er warmtepompen of horizontale warmtewisselaars komen, daar zijn we nog niet uit." De komende maanden worden gebruikt om het terrein verder op te schonen na de bomenkap afgelopen donderdag. Een klein deel van de grond zal gesaneerd worden in verband met vroegere werkzaamheden op het terrein en verontreiniging rond het trafohuisje, dat ook verplaatst gaat worden. Archeologisch onderzoek vindt plaats tijdens de bouw vanwege de aard van het terrein en de vele bomen eromheen.

HISTORIE Het terrein bovenaan de Scherpenzeelseweg vlak voor het Bosbad kent een veelzijdige historie. In 1931 vroegen vier mannen een vergunning aan voor het oprichten van een "fabrieksgebouw bestemd voor het vervaardigen van cementsteenen", te noemen de N.V. Verbeterde Cementsteen Industrie M.O.V.A. De afkorting stond voor 'Met Ons Vieren Aangepakt'. De steenfabriek sloot in 1940, waarna er door de Duitsers in beslag genomen goederen werden opgeslagen. Op Bevrijdingsdag sneuvelden bij de M.O.V.A-fabriek nog vier mensen. Na de oorlog werden in het gebouw fietsen en kleding gemaakt. Vervolgens waren er plannen voor een vakantieparkje, maar die werden gedwarsboomd toen er repatrianten uit Nederlands-Indië gehuisvest moesten worden in een pension. Dit werd in 1951 omgevormd tot de instelling 'Tamarinde', dat aan ongeveer honderd mensen (psychiatrische) zorg bood.

Meer informatie: hoogleersum.nl.