• Dorpsjournalist.nl

'Verkeerslicht is weggegooid geld'

DRIEBERGEN De Hoofdstraat gaat volgend jaar op de schop, maar niet alle omwonenden zijn blij met de plannen. Vooral de nieuwe verkeerslichten en oversteekplaatsen bij de Oranjelaan en Hogesteeg moeten het ontgelden. Twee inwoners hebben een officieel bezwaar ingediend.

Michiel Schaaij

,,Ik ben een groot voorstander van een veiliger Hoofdstraat, maar het kan toch niet de bedoeling zijn om andere locaties onveiliger te maken", verklaarde buurtbewoner Rob Jacobsen maandagavond tegenover de Commissie Bezwaarschriften van Utrechtse Heuvelrug. Hij doelde daarbij op de sluiproutes die volgens hem zullen ontstaan, nadat de gemeente haar plannen voor de Hoofdstraat heeft gerealiseerd.

,,De gemeente is slecht geïnformeerd over het dagelijkse verkeer", aldus Jacobsen. ,,Ik ben ervaringsdeskundige, want ik heb de afgelopen 19 jaar meer glas bij elkaar geveegd en geholpen bij het invullen van schadeformulieren, dan u allen tezamen." De Driebergenaar ziet het regelmatig fout gaan op de t-kruising tussen de Hoofdstraat en de Oranjelaan, maar denkt dat er betere oplossingen zijn.

,,Door de plaatsing van verkeerslichten kiest de gemeente te snel voor de meest ingrijpende en kostbare optie en wordt aan de neveneffecten voorbij gegaan", aldus Jacobsen. Hij vreest dat die aanpassing niet meer terug te draaien is en ten koste gaat van de beloofde veiligheid. ,,Weggegooid geld, dat zou best anders kunnen", vindt de Hoofdstraat-bewoner.

Ook inwoner Rob van Gorkom vindt dat de gemeente met het plaatsen van verkeerslichten en de bijbehorende verkeerstekens en borden haar doel voorbijschiet en omwonenden onevenredig benadeelt. In zijn bezwaarschrift wijst Van Gorkom onder andere op de toename van fijnstof, geluidsoverlast en lichtvervuiling, die het gevolg van de nieuwe verkeerslichten zouden zijn.

Bovendien is het verkeersbesluit van het college volgens Van Gorkom slordig en onnauwkeurig tot stand gekomen en bevat het onjuiste informatie. Hij trekt de rechtsgeldigheid van de voorgestelde maatregelen dan ook in twijfel. De gemeente bestrijdt de bezwaren van de omwonenden. Begin volgend jaar brengt de Commissie Bezwaarschriften advies over de kwestie uit aan het Heuvelrugcollege.