• De werkzaamheden in dit gebied nemen een half jaar in beslag. Daarna is de rest van Amerongen aan de beurt.

    Wilco Willemse

Vervolg werk aan waterafvoer in Amerongen

AMERONGEN De laatste had wordt gelegd aan de werkzaamheden rondom de Koenestraat. De herinrichting is daarmee een feit. En zeker zo belangrijk: via de Koenestraat wordt ook het hemelwater weer prima verwerkt. Met alle voordelen van dien bij steeds vaker voorkomende plensbuien. Een in scene gezette test met veel water begin juli liet zien dat de beoogde capaciteit ruimschoots is gehaald.

Wilco Willemse

Aanstaande maandag starten de werkzaamheden van het project Amerongen Regenwaterproof in 'deelgebied 1', rondom de Holleweg, de Del en de Kievit, waar veel overlast van regenwater is.

De werkzaamheden in dit gebied nemen een half jaar in beslag. Daarna is de rest van Amerongen aan de beurt, inclusief het oude dorp, waar ook de riolering vervangen zal worden. Een en ander is nodig om overbelasting van het riool te voorkomen. Met het opvangen van schoonregenwater en dat vervolgens weg laten lopen in de grond, is dat probleem straks verleden tijd. Om dat te bereiken worden op strategische plekken infiltratieputten ingegraven. Waar nodig kunnen ook stukken riolering worden vervangen.

BEGRAAFPLAATS Bijzonder is de situatie rondom de begraafplaats aan de Holleweg. Vorig jaar zijn diverse bijeenkomsten gehouden om omwonenden mee te laten denken over de nieuwe situatie. Er wordt gehoor gegeven aan de wens om het groen opnieuw in te richten en zo te bewerkstelligen dat er meer privacy is voor zowel de omliggende woningen als de begraafplaats. Diverse bewoners geven aan zeer tevreden te zijn met de plannen.

STRAAT VOOR STRAAT Er wordt straat voor straat gewerkt om de overlast tot een minimum te beperken. Eerst wordt het straatwerk verwijderd, dan worden er infiltratiebuizen en -putten gelegd, eventuele schade aan riool wordt hersteld en dan gaat de straat weer dicht.

Komende maandag wordt gestart op de Kievit, steeds in vakken van vijftig meter. Als er op kruispunten wordt gewerkt, zijn er omleidingen.

Als de werkzaamheden op de Kievit zijn afgerond, wordt gestart op de Del en daarna is de Oude Wei aan de beurt. Als laatste wordt de situatie rondom de begraafplaats aangepakt. Bewoners van de betreffende straten, worden gedurende de werkzaamheden op de hoogte gehouden wanneer de straat en de toegang tot hun oprit niet gebruikt kan worden.

Voor meer informatie, heeft de gemeente een webpagina ingericht: www.heuvelrug.nl/amerongenregenwaterproof.