• Pixabay

Spoortunnel N226 bij Maarsbergen krijgt geen dak

MAARSBERGEN  De verlengde tunnelbak die het verkeer op de N226 onder de spoorbaan door moet leiden, krijgt geen overkapping. Het kwaliteitsteam had dat wel geadviseerd, maar volgens ingenieursbureau Royal HaskoningDHV uit Amersfoort is het idee van het Q-team niet maakbaar. Ook wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ziet zo'n tunneldek niet zitten.

Michiel Schaaij

In een informatiebrief aan de gemeenteraad wijst Boonzaaijer erop, dat een overkapping waarschijnlijk niet nodig is om geluidshinder te beperken. Het voorstel van het kwaliteitsteam om de tunnelwanden te bekleden met geluidsabsorberend materiaal, wordt namelijk wel gehonoreerd. Dankzij die maatregel hoeven er geen verticale geluidsschermen te komen.

BOMENPLAN Ook andere adviezen van het Q-team krijgen een plek in de plannen voor de ondertunneling en voor de halve, westelijke rondweg. Zo wordt er een aangepast bomenplan opgesteld. Volgens het Heuvelrugcollege is het nu de bedoeling om met een uiterste technische inspanning zoveel mogelijk bomen langs de Woudenbergseweg te behouden.  

EXTRA FIETSBRUG Voor fietsers van en naar de geïsoleerde Engweg wordt op verzoek van het kwaliteitsteam een additionele fietsbrug gerealiseerd. De fietsaansluiting uit het voorlopig ontwerp wordt als krap en gevaarlijk beoordeeld. De extra fietsbrug moet rust, overzichtelijkheid en veiligheid brengen, zo valt in het advies van het Q-team te lezen.

FILES Nadat de werkzaamheden over een jaar of vijf zijn afgerond, kan het doorgaande verkeer in Maarsbergen bijna overal beter doorstromen. Alleen bij de noordelijke rotonde worden in de avondspits te lange files verwacht. Volgens berekeningen moeten automobilisten daar in het jaar 2031 op werkdagen rond half zes rekening houden met een oponthoud van 75 seconden. 

GEEN BYPASS Die wachttijd voldoet niet aan de geldende norm en levert bovendien een risico op voor de verkeersveiligheid. Om de verwachte files met een lengte van ongeveer 200 meter te voorkomen, zou een bypass aangelegd kunnen worden. Maar ProRail, de provincie en de gemeente voelen weinig voor verdere vertraging van het project. Bovendien is een bypass kostenverhogend en moet daarvoor natuur worden aangetast.

VERKEERSLICHT In een later stadium wordt nog bekeken of er in plaats van een bypass een rotonde doseerinstallatie (RDI). Zo'n 'verkeerslicht zonder oranje' staat iets verderop ook bij de Woudenbergse rotonde. Later deze maand organiseert de provincie informatiebijeenkomsten over de plannen. Daar zijn behalve raads- en statenleden ook inwoners welkom.