• Bikescout bestaat uit een combinatie van een radar en LED-verlichting.

    Edith Hazelzet

Donderbergrotonde krijgt detectiesysteem Bikescout

LEERSUM De Donderbergrotonde krijgt zo goed als zeker het fietserdetectiesysteem Bikescout. Dit werd vorige week besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit van de Provinciale Staten. Ook wordt de inrichting van de rotonde aangepakt met een zebrapad op de Maarsbergseweg, correcte belijning en bebording, en komen er verharde plekken naast het fietspad waar scholieren kunnen verzamelen.

Edith Hazelzet

Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit, zegde bij zijn bezoek aan de rotonde onlangs toe dat er voor de kerst maatregelen kwamen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan waar de voortvarende bestuurder rekening mee hield. De belijning kan bijvoorbeeld niet aangebracht worden wanneer het kouder is dan acht graden. De voorgestelde maatregelen moeten formeel nog hun beslag krijgen, maar worden ingepland voor het voorjaar van 2020. De Bikescout wordt geadviseerd voor de oversteek over de Maarsbergseweg.

BLIJ Bob Hartog van de werkgroep Donderbergrotonde was bij de vergadering aanwezig: ,,We zijn blij dat de projectleider van de provincie op ons advies in Eindhoven is wezen kijken bij een soortgelijke rotonde met een Bikescout. Deze verkeerskundige kwam enthousiast terug en is overtuigd van de toegevoegde waarde voor onze rotonde, om deze zo veiliger te maken."

Het verleggen van het fietspad in de hoek van de Rijksstraatweg bij het Donderbergcomplex valt buiten de aanpassingen. Hiermee zou de zichthoek voor automobilisten verbeterd worden, zodat zij meer tijd hebben om te anticiperen welke rijrichting fietsers nemen. Het is volgens de provincie op dit moment te kostbaar om het fietspad zo te verleggen, dat de afstand met rotonde groter wordt.