• Kees de Kroon

Utrechts Landschap viert negentigjarig bestaan

UTRECHTSE HEUVELRUG Het Utrechts Landschap viert dit jaar haar negentig jarig bestaan. De Stichting heeft zich ontwikkeld tot dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in de provincie Utrecht. Met een kleine vaste staf ondersteund door 600 vrijwilligers, 23.500 Beschermers (donateurs) en 60 bedrijfsvrienden voert zij met veel animo haar takenpakket uit. Al deze mensen vinden het zinnig een tastbare bijdrage te leveren aan de natuur en het culturele erfgoed nabij. Leven in Utrecht kan niet zonder groen en monumenten.

Per januari 2018 begint het Utrechts Landschap een nieuwe beheereenheid die zich toelegt op het onderhoud van de vele historische landgoederen van Utrechts Landschap. Saskia van Dockum, directeur-rentmeester: ,,Het merendeel van onze twintig landgoederen ligt er prima bij. De kunst is nu dat zo te houden. Wij geloven dat een gespecialiseerde beheereenheid nodig is om de cultuurhistorisch zo belangrijke landgoederen in stand te houden. Die vragen een ander soort beheer dan bijvoorbeeld onze bossen of de uiterwaarden. De aansturing van het beheer op de landgoederen wordt straks gedaan door een gespecialiseerde tuinbaas.In onze statuten staan behoud van natuur en cultureel erfgoed centraal. Iets dat eenmaal in ons eigendom is wordt niet meer vervreemd. Wij kopen - mede met steun van de Nationale Postcode Loterij - gebieden aan, ontwikkelen ze, maar vooral beheren we ze voor de eeuwigheid. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor onze 23 molens; zoals die van Amerongen en Elst.''

Van Dockum benadrukt naast de rijkdom aan natuur ook het historisch belang van het landschap. ,,Juist hier, bij de Bergwal in Amerongen, is te zien hoe het Nederlandse landschap door de mens is gebruikt en gevormd. Hier liggen hoog en laag, nat en droog dicht bij elkaar. Een ideaal vestigingsklimaat. Er was water in overvloed, vis, en op de heuvelrug voldoende hout, en bijvoorbeeld bessen en grofwild. Je kon er zomer en winter terecht. Die diversiteit is er nog steeds.

Op de website van het Utrechts Landschap (www.utrechtslandschap.nl) zijn voor Amerongen e.o. binnenkort de volgende publieksactiviteiten te vinden:

11 oktober excursie bosbeheer

21 oktober herfstmarkt in de Tabaksschuur