Utrechts Landschap en actiegroep overleggen over MTB-route

AMERONGEN In het geschil tussen het Utrechts Landschap (UL) en de actiegroep 'Amerongse Bos' over de aanleg van een nieuwe mointainbikeroute (MTB-route) zijn twee stappen gezet. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen diverse partijen en de nieuwe route is voor gebruikers vrijgegeven. Het UL betreurt de negativiteit en blijft zich inzetten om met fatsoen samen het bos te delen.

Aan het overleg nam namens de buurtbewoners Arno van Dongen deel en van de zijde van het UL was directeur en bosbeheerder Hugo Spitzen aanwezig. ,,We zijn het respectvol oneens met elkaar gebleven", rapporteert Spitzen. ,,We spraken af in augustus/september elkaar weer te zien en zo nodig eerder."

BLIJVENDE RECREATIEDRUK Hij vervolgt: ,,In het hele Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zien we een groeiende en blijvende recreatiedruk: wandelaars, fietsers, mountainbikers, hondenbezitters en ruiters. Tussen al dat beslag aan ruimte huizen in het gebied ten noorden van het Berghuis en de Holleweg ook nog dassen, boommarters, reeën en anderen. Omdat alle gebruikersgroepen formeel verenigd zijn in het gebruikersplatform Utrechtse Heuvelrug is van daaruit het nieuwe overkoepelende netwerk van MTB-routes ontwikkeld.

PUZZEL Er is uitvoerig gepuzzeld over hoe het groeiende aantal MTB'ers - meer dan 10.000 in de provincie - te kunnen blijven faciliteren en dan zo goed mogelijk in harmonie met de natuurwaarden. Dat heeft tot de nieuwe route geleid, inclusief afspraken met de mountainbikers om elkaar op wangedrag aan te spreken. Routetechnisch is met de Nederlandse Toer Fiets Unie goed gekeken naar aantakkingen op het netwerk, bergop en bergaf en kruisingen.

Contact met wandelaars en fietsmaten is makkelijker als je op kritische stukken samen bergop gaat, dan dat je met 55 kilometer per uur de berg komt afsjesen. Bij het bepalen van het tracé is verder rekening gehouden met de ecologie, cultuurhistorie en archeologische en aardkundige waarden.

Spitzen: ,,Met aantrekkelijke routes wordt voorkomen dat het groeiende leger van de paden afgaat om zelf spannende routes door het bos te vinden. We zullen goed opletten om ongewenste erosie op het talud van het smeltwaterdal te voorkomen. Overigens heeft Utrechts Landschap goede ervaringen met een nieuw traject met kruisingen tussen wandelaars en MTB'ers in de Zeister Bossen. Voor hen is het tot een aantrekkelijke route 'uitgegroeid' en het 'wildfietsen' is met 80 procent teruggebracht."

Het Utrechts Landschap heeft het grootste knelpunt in de route aangepakt door het gebied ten noorden van het Berghuis te verdelen in drie taartpunten. ,,Links de achtertuin van de buurtbewoners, waar nu commotie over is, in het midden het leefgebied van het viervoetig wild, dat gewend is te fourageren tot de zuidelijke akkers van het Berghuis en de rechter taartpunt is vanouds het wandelgebied tussen de eenzame eik en het Pannenkoekenhuis. We beogen met het nieuwe traject meer natuurwinst en zullen meer reguleren, ook door data uit de GPS-app van de mountainbikers te volgen."