• De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Na het vertrek van de mariniers krijgt de kazerne in 2021 een nieuwe bestemming.

    Dorpsjournalist.nl

Uitstel plan mariniersterrein: 'Jammer' 

DOORN De gemeenteraad heeft geen besluit kunnen nemen over hoe de ontwikkeling van het Mariniersterrein in Doorn er uit moet komen te zien. Onder andere het maximale aantal woningen en de verhouding tussen de sociale- en middensegmentwoningen zorgde voor een tweedeling binnen de Heuvelrugpolitiek, waardoor het plan nu terug mag naar de tekentafel.

 

Marc Satijn

 

Het vertrek van de mariniers over enkele jaren naar Vlissingen zorgt al een lange tijd voor een discussie binnen Doorn: wat moet er gebeuren met het vrijkomende terrein? Uit meerdere ideeën en initiatieven kreeg een woonwijk de voorkeur.

 

BESLUIT Donderdagavond had dan ook juist meer duidelijkheid moeten scheppen voor alle omwonenden en betrokkenen bij het project. Maar in plaats van dat er een eenduidige lijn kwam vanuit de Heuvelrugpolitiek, haalde burgemeester Naafs de besluitvorming juist van de agenda. ,,Dit is een te belangrijk onderwerp voor onze gemeente."

 

PLAN Dat terwijl er eerder die avond nog een plan op tafel lag waarin er een maximalisatie van 500 woningen aan werd gegeven en waarin werd gepleit voor meer onderzoek naar de infrastructuur en het exact benodigde aantal woningen. Een plan waarin omwonende en en lid van de belangengroep Woestduinlaan/Frans Halslaan Peter Kalk zich prima kon vinden. ,,Zolang er maar meer onderzoek komt, kunnen we in ieder geval gegrond een besluit nemen."

 

MANIFEST Dat onderzoek was dan ook juist de wens van de initiatiefnemers van een onlangs opgezette manifest. Volgens de bewonersgroepen moet de Heuvelrugpolitiek namelijk eerst meer onderzoek laten verrichten, zodat er aan de hand van die uitkomsten vastgesteld kon worden hoeveel woningen er op het kazerneterrein passen.

 

JAMMER Achteraf is Kalk dan ook teleurgesteld in het uitstel van de Raad. ,,Jammer, we hadden graag verder gewild", aldus de Doornaar, die aangeeft dat er bij het voorstel dat eerder die avond op tafel lag, nog 22 van de 29 raadsleden én de wethouder voor waren. 

 

UITSTEL De gemeenteraad heeft nu een maand de tijd gekregen van de burgemeester om hun huiswerk op orde te krijgen en om met een eenduidig voorstel op tafel te komen. Of dit gaat lukken voor de verkiezingsstrijd losbarst, zal nog moeten blijken.