• Archief BDU Media

Uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen-Oost ter discussie

MAARSBERGEN De Raad van State gaat bekijken of het nieuwe bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Maarsbergen-Oost geschorst moet worden. De Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk deed een verzoek daartoe dinsdag tijdens een spoedzitting.

Het bestemmingsplan maakt niet alleen de komst van meer bedrijven mogelijk. Als financiële drager van het project is er ook ruimte voor de bouw van 25 woningen, waarvan de meeste waarschijnlijk in de dure sector. Voor de uitvoering van het plan is inmiddels al een flink deel van het aanwezige bosgebied gekapt. Illegaal, volgens de Regionale Uitvoeringsdienst, die de kap daarom ook namens de gemeente stopzette. Grondeigenaar Wolfswinkel Reiniging bestrijdt overigens dat die kap illegaal was.

Voor de vereniging is de kap een reden temeer om schorsing van het plan te eisen. Bij een geschorst bestemmingsplan kan voorlopig geen vergunning voor kappen, slopen en bouwen worden verleend totdat het bestemmingsplan definitief is beoordeeld door de Raad van State.

Volgens de woordvoerder van Wolfswinkel is een deel van de gronden in het plangebied al doorverkocht. De nieuwe eigenaren gaan wellicht binnenkort een vergunning aanvragen voor bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat de situatie urgent is. Daarom zal de Raad nu beoordelen of schorsing van het plan noodzakelijk is om erger te voorkomen.

Dat kan als de Raad nu al ziet dat het plan gebreken vertoont. En die zijn er volgens de woordvoerder van de vereniging volop. Hij maakte gehakt van een onderzoek naar de behoefte aan meer ruimte voor nieuwe bedrijven in Maarsbergen-Oost. Dat onderzoek deugt volgens de woordvoerder niet. Bovendien is er al leegstand op bestaande bedrijventerreinen in de omgeving. Maar de gemeente en de woordvoerder van Wolfswinkel pareren die kritiek.

Ook de ontsluiting van het vernieuwde gebied is volgens de vereniging niet goed geregeld. Een woordvoerster van de gemeente verklaarde dat het terrein in noordelijke richting zal worden ontsloten. Ontsluiting via de Haarweg en de dorpskern zal niet gaan. Maar de noordelijke ontsluitingswegen voldoen volgens de vereniging niet aan de eisen die in provinciale regels worden gesteld. De wegen zouden te smal en daardoor onveilig zijn. Maar volgens de gemeente toont onderzoek aan dat die noordelijke route toch voldoende verkeersveilig zal zijn.

Verder ziet de vereniging dat de uitbreiding van Maarsbergen-Oost plaatsvindt in een belangrijk landschappelijk gebied met veel natuurwaarden. Het vergrote bedrijventerrein zorgt er volgens de vereniging bovendien voor dat de verhoudingen in Maarsbergen zoek zijn. Ruim een derde van de bebouwde kom zal met de uitvoering van het plan bestaan uit bedrijfsruimte.

De Raad doet over twee weken uitspraak.