• MMN

Uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen Oost geschorst

MAARSBERGEN Tegenstanders van de uitbreiding van het bedrijventerrein Maarsbergen Oost hebben een overwinning geboekt. De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het gebied voorlopig geschorst. De procedure was aangespannen door belangenvereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Net als MMN plaatst nu ook de hoogste bestuursrechter vraagtekens bij de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

Michiel Schaaij

Zowel initiatiefnemer Van Wolfswinkel als de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug denken dat er genoeg vraag is naar nieuwe bedrijfsruimte in de regio. Maar de Raad van State vindt dat die behoefte onvoldoende is aangetoond. Zo is de capaciteit van het bedrijventerrein Broekweg in Wijk bij Duurstede ten onrechte buiten de berekeningen gehouden, aldus de rechter. En wellicht zou ook het bedrijventerrein De Klomp Oost bij Veenendaal meegeteld moeten worden.

ONTSLUITING Bovendien sluit de Raad van State niet uit, dat een reorganisatie van de bestaande bedrijventerreinen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug al in de behoefte aan nieuwe bedrijfspanden kan voorzien. Verder is de rechter niet overtuigd van de beoogde ontsluitingsroute van het bedrijventerrein aan de Haarweg. Die zou via de Rottegatsteeg en Griftdijk moeten lopen, maar volgens de Raad van State is de onderbouwing van dat plan onder de maat.

TWIJFELS Maarn Maarsbergen Natuurlijk hamert er nog steeds op, dat de Rottegatsteeg en Griftdijk te smal zijn en dat de verkeersveiligheid in het geding is. Ook de Raad van State heeft twijfels en vindt dat de plannenmakers hun huiswerk beter moeten maken. Zo moet Adviesbureau Royal HaskoningDHV duidelijker aangeven welke aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn en hoe de landschappelijke en ecologische waarden in stand gehouden kunnen worden.

BOMENKAP Overigens moeten de tegenstanders van de uitbreiding van het bedrijventerrein langs de Haarweg ook twee teleurstellingen incasseren. De provincie heeft het voorlopige kapverbod voor het Haarbos opgeheven. Daardoor staat initiatiefnemer Van Wolfswinkel formeel niets in de weg, om verder te gaan met de bomenkap op het terrein van de voormalige camping. Verder ving MMN bot op een bij de provincie ingediend bezwaarschrift tegen de boscompensatie. De voorgenomen herplant van bomen zou volgens MMN onvoldoende zijn.