Twee Leersumers geridderd in Andrieskerk

LEERSUM Burgemeester Frits Naafs heeft zondag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jaap Houtenbos en Joke Houtenbos-Hoogland uit Leersum. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Andrieskerk in Leersum.

Joke Houtenbos heeft zich van 1983 tot 2014 ingezet als vrijwilliger van het Comité Bejaardentocht Leersum. Vanaf 1988 is zij actief als vrijwilliger van de rooms-katholieke parochie St. Andrieskerk. Bovendien was zij van 2009 tot 2014 als voorzitter van de barcommissie actief bij tennisvereniging Larsheim.

Jaap Houtenbos is vanaf 1989 actief voor de rooms-katholieke parochie St. Andrieskerk. Van 2005 tot 2015 was hij lid van de barcommissie en verrichte hij verschillende hand- en spandiensten voor tennisverenging Larsheim. Van 2008 tot 2010 heeft hij zich ingezet als medewerker Algemene dienstverlening voor Slachtofferhulp. Van 1995 tot 2002 organiseerde Jaap Houtenbos lange sponsorfietstochten voor het goede doel.