• Koen Suyk

Twee gegadigden voor Vestia-woningen

LEERSUM De corporaties Heuvelrug Wonen en Rhenam Wonen zijn bereid om samen de Vestia-woningen in Leersum over te nemen, mits die schuldenvrij aangekocht kunnen worden. Of zo'n constructie haalbaar is, is echter verre van zeker. Dat zegt wethouder Rob Jorg (VVD), die forse kritiek heeft op het achterstallige onderhoud van de 245 huurwoningen.

Michiel Schaaij

Onder druk van bewoners en politiek heeft Vestia beloofd, dat het in oktober een schouw houdt in een aantal Leersumse woningen om de klachten over het slechte onderhoud te onderzoeken. Bewoners beklaagden zich eerder over hun koude en tochtige huizen, waar in sommige gevallen de schimmel op de muren staat. Jorg heeft er afgelopen week bij Vestia op aangedrongen, om met die schouw niet tot het najaar te wachten.

VERDUURZAMEN De wethouder vindt het wenselijk dat achterstallige onderhoudswerkzaamheden nog voor de komende winter uitgevoerd kunnen worden. Verder noemt hij het onaanvaardbaar, dat Vestia zijn Leersumse woningbezit niet wil verduurzamen. ,,We moeten allemaal in duurzaamheid investeren", aldus Jorg. "Het kan niet zo zijn, dat één woningcorporatie zegt: dat doen we niet."

IN ACTIE Of overleg tussen Jorg en Vestia het conflict over achterstallig onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen uit de wereld kan helpen, is nog maar de vraag. De kans wordt steeds groter dat de gemeente de kwestie aan het eind van het jaar aanhangig maakt bij de Autoriteit Wonen, die toezicht houdt op de woningcorporaties. Jorg verwacht dat er meer gemeenten zijn die in actie komen tegen het beleid van de Rotterdamse corporatiereus.

GEVANGENIS Vestia zelf wijst erop, dat het onder financieel toezicht staat en alleen in de grote steden mag investeren in de duurzaamheid van haar woningbezit. Maar bewoners en gemeenten hebben daar geen boodschap aan. Overigens werden afgelopen week twee hoofdverdachten van het financiële schandaal bij Vestia tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. De corporatie kwam in 2012 in de problemen door een omstreden derivatenportefeuille.