• Cees Keur

Twaalf lintjes uitgereikt op Heuvelrug

HEUVELRUG Twaalf inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben donderdag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde bij de jaarlijkse lintjesregen ter ere van Koningsdag. Een inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, elf inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Mevrouw E.A. van Eijsden uit Driebergen. Zij heeft zich vanaf 1980 ingezet voor de samenleving. Zo was ze penningmeester van het Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO), bestuurslid van Stichting Wolkenwagen, mede-oprichter en bestuurslid van Muziekcirkel Driebergen, mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Koffieconcerten Driebergen, mede-oprichter en bestuurslid van Euregiojeugdorkest en bestuurslid bij Jeugdorkest OpStreek.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer C. Bos uit Doorn. Hij heeft zich vanaf 1974 ingezet voor de samenleving. Zo was hij diaken en ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, secretaris bij de plaatselijk kiesvereniging van SGP en bestuurslid/ voorzitter Gisbertus Voetiusschool in Doorn.

De heer N.H. Breur uit Maarn. Hij heeft zich vanaf 1979 ingezet voor de samenleving als medeoprichter/voorzitter en bestuurslid van Stichting Vrienden Raadhuis in Maarn, vrijwilliger bij Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven, dirigent bij Muziekvereniging Onderling Genoegen, voorzitter van Drumband Klein Maar Dapper en (inval) dirigent en vanaf 2011 voorzitter bij Harmonieorkest Manderen.

De heer R. van den Brink uit Doorn. Hij heeft zich vanaf 1970 ingezet voor de samenleving. Hij was vrijwilliger voetbalclub bij DEV Doorn, vrijwilliger in diverse commissies West 1 van de KNVB, chauffeur bij Stichting Welnuh en vrijwilliger jeugdvoetbaltoernooi gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Mevrouw A.M. Brouwer-Elberts uit Amerongen. Zij heeft zich vanaf 1989 ingezet voor de samenleving, als bestuurslid/nu vrijwilliger bij Oranjevereniging Amerongen, oprichter en voorzitter van Knuffelweide, bestuurslid bij Amon, vrijwilliger bij de organisatie van de intocht van Sinterklaas en vrijwilliger bij het Oranjefonds.

De heer W.H. van Cappelle uit Driebergen. Hij heeft zich vanaf 1967 ingezet voor de samenleving als begeleider, organisator en coördinator bij Stichting Interkerkelijke Jeugdraad, vrijwilliger bij Gilde Stichtse Vecht, vrijwilliger bij Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechter, voorzitter afdelingsbestuur bij Hout- en Bouwbond CNV, vrijwilliger bij Shantykoor De Driemasters enbegeleider, chauffeur, coördinator en organisator Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Driebergen-Rijsenburg.

De heer J. Holwerda uit Driebergen. Hij heeft zich vanaf 1984 ingezet voor de samenleving als vrijwilliger bij technische dienst Speelweek Driebergen, vrijwilliger bij Stichting Vrienden van Huis Doorn, oprichter en vrijwilliger bij Creda Pugno en energieambassadeur bij gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De heer P.C. Hopman uit Amerongen. Hij heeft zich vanaf 1983 ingezet voor de samenleving als vrijwilliger bij het pastoraal team van Zorggroep Charim, Elim Amerongen, ondersteuner uitvaartverzorging 'Diakonos' en als mede-oprichter van Stichting Goed Zo.

De heer M. Al. Kachouti uit Driebergen-Rijsenburg. Hij heeft zich vanaf 1996 ingezet voor de samenleving als voorzitter tot 2012 en vrijwilliger voor de Vereniging van Marokkanen, betrokkene bij de Driebergse moskee, secretaris bij Stichting Buurtcoaches Utrechtse Heuvelrug en hij lid van de WMO Raad Utrechtse Heuvelrug. 

De heer W. Koonings uit Doorn. Hij heeft zich vanaf 1977 ingezet voor de samenleving als vrijwilliger bij voetbalvereniging DEV Doorn en wedstrijdsecretaris bij winterzaalvoetbal jeugd district West 1 zuid KNVB.

De heer P.M.J. Meeder uit Driebergen-Rijsenburg. Hij heeft zich vanaf 1999 ingezet voor de samenleving als coördinator van de Driebergen Coachwinkel, spilfunctie in de buurt en lid van het kernteam en coördinator van vrijwilligers bij de De Natuurkok. Daarnaast heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en was hij betrokken bij golftrips voor de groep GUP (Golf Unlimited Pleasure). Ook was hij vrijwilliger bij theater Het Heerenlogement in Beusichem. 

De heer H.J. Postema uit Doorn. Hij heeft zich vanaf 1972 ingezet voor de samenleving als vrijwilliger van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en werkgroeplid bij Stichting Adullam gehandicaptenzorg. Ook was hij voorzitter van het bestuur van de Gisbertus Voetiusschool en secretaris/bestuurslid bij de Staatskundig Gereformeerde Partij.