• Kien

Tunnelvariant Maarsbergen onder de loep

MAARSBERGEN Met een informatieavond op maandag 19 december willen Ruud Hartvelt, Berend Musegaas en Jan Huyser de Maarsbergse bevolking informeren over een ondertunnelingsvariant voor het spoor ter hoogte van de huidige bedrijven van Bakkerij Bos en garage Van Beek. Deze Bos/Beek variant gaat uit van een tunnel die onder de genoemde percelen en het spoor doorgaat. ,,Een optie waarmee we een streep onder de verdeeldheid in het dorp willen zetten", menen de heren. ,,Alleen met een eensgezinde bevolking kunnen we een vuist maken bij de provincie."

Monique José Timmermans

Door de N226 naar het westen te verplaatsen en ter hoogte van het dorp een groot deel ondergronds te laten gaan, wint de leefbaarheid in het dorp.

,,Het gaat niet alleen om verkeersdoorstroming, maar ook om de toekomst van het dorp en zijn inwoners. Een N226 die ondergronds gaat ter hoogte van Bos en weer boven komt voorbij het spoor, biedt het dorp het beste uitgangspunt voor een leefbare situatie. Zeker omdat in deze optie de verplaatsing van de tankstations is inbegrepen en op de plek van een deel van de huidige provinciale weg ruimte komt voor herbestemming."

Zowel aan de Westvariant - een rondweg rond Maarsbergen aan de westelijke zijde - als aan de Dorpsvariant, waarbij een verlengde tunnelbak (spoor+kruispunt) op de plaats van de huidige N226 is voorzien, kleven nadelen. De discussie hierover is hoog opgelopen en voelbaar in het dorp. De politieke besluitvorming stagneert bij zoveel verdeeldheid en de Bos/Beek variant rolde van de tekentafel om vervolgens ook rekenkundig getoetst te worden. De groepen Heuvelrug in Goede Banen, Groen voor Groen en Maarn Maarsbergen Natuurlijk scharen zich achter deze Bos/Beek variant. Evenals een groot deel van de Engwegbewoners.

HOGE WAL Nico van As spreekt namens die Engwegbewoners. ,,Het is een mooi en interessant plan en je behoudt goede verbindingen binnen het dorp voor lokaal verkeer en hulpdiensten die bij het vastlopen van de hoofdroute een alternatief hebben." Zij houden er echter rekening mee dat de Bos/Beek variant niet haalbaar zal zijn. ,,De Dorpsvariant is voor ons daarom het alternatief dat we niet kunnen loslaten, aangezien de Westvariant voor ons echt de slechtst denkbare optie is." Behalve dat de Engweg geïsoleerd komt te liggen, wijzen de bewoners op de hoge wal die langs de westelijkste route komt.

Juist het vasthouden aan de Dorpsvariant is voor de groep Gezond Maarsbergen een heet hangijzer. ,,Het huidige tracé van de N226 aanpakken met een tunnelbak is voor de inwoners erg ongezond", spreekt Joke van den Essenburg namens hen. ,,Bovendien is de Bos/Beek variant die nu op tafel is gelegd, niet hetzelfde als bij de provincie ligt ter beoordeling. Men gaat nu uit van twee rijbanen in plaats van drie. Terwijl we intussen de files al zien groeien. Wij zijn ontzettend ongerust dat de provincie vanwege al het gedoe en het herhaald uitstel gewoon de knoop doorhakt en voor de Dorpsvariant kiest. Dat is echt niet goed voor het dorp. De Westvariant gaat het meeste om Maarsbergen heen en kan gelijk van start."

LUISTEREND OOR ,,In alle varianten gaat het nog jaren duren voor er een schop in de grond gaat en nog langer voordat het project klaar is", meent Peter van Wely, woonachtig op de Tuindorpweg tussen de getekende west- en Bos/Beek variant in. Hij verbaast zich ,,De initiatiefgroep bedoelt het goed. Daarvan ben ik overtuigd. Maar iedereen daarvan woont ver van het besproken gebied en desondanks wekken zij de indruk namens Maarsbergen te spreken. Politici, toch de volksvertegenwoordiger, waarvan je een luisterend oor mag verwachten zien we amper, terwijl zij er over gaan beslissen."

Volgens Van Wely is het vooral belangrijk dat er rust komt en een verantwoord besluit. ,,Al is het de weg laten zoals het nu is. Iedere variant voor ondertunneling van het spoor heeft nadelen en enorme gevolgen voor Maarsbergen. Het is nu vooral nodig dat er duidelijkheid komt." En in de wens voor duidelijkheid staat Van Wely zeker niet alleen.

In het mini-cultuurhuis in De Mersebergh is op maandagavond 19 december een informatiebijeenkomst met vrije inloop tussen 19.00 en 21.30 uur. Er zijn korte presentaties om 19.15, 20.00 en 20.45 uur van de Bos/Beek variant. Verder is er volop gelegenheid vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Besluitvorming over de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen staat begin 2017 op de agenda van de provincie.