• Provincie Utrecht

Treinaffaire loopt met sisser af

HEUVELRUG De treinaffaire die de Heuvelrugpolitiek weken in haar greep hield, krijgt geen strafrechtelijk vervolg. BVH-raadslid Francine van der Velden heeft laten weten geen aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders.

Michiel Schaaij

Van der Velden heeft juridisch advies ingewonnen en concludeert dat het college in juridisch opzicht immuniteit geniet. De indiscrete bespreking van burgemeester en wethouders in de treincoupé naar Maastricht vertoonde kenmerken van een feitelijke collegevergadering. Daarom zou een strafrechtelijke vervolging wegens schending van het ambtsgeheim niet mogelijk zijn.