• Marc Satijn

Toekomst sporthal Steinheim ongewis

DOORN De toekomst van sporthal Steinheim staat op losse schroeven. Afgelopen week maakte de gemeente Utrechtse Heuvelrug bekend dat de concessieovereenkomst met Heuvelrug Accommodatiebeheer B.V. - ofwel Hydra Sport - niet wordt verlengd. De exploitant is verantwoordelijk voor zowel de Doornse sporthal Steinheim als het Leersumse Sport- en Cultuurcentrum De Binder en zal deze blijven exploiteren tot 31 december 2016.

Marc Satijn

De reden is volgens wethouder Hans Nijhof het project 'De Binder Bindt'. Een stuurgroep kreeg onlangs van de gemeenteraad een mandaad én de financiële middelen om te gaan kijken naar mogelijkheden om op een andere manier te gaan exploiteren. ,,Zo wordt er ook gekeken naar een stichtingsvorm. Maar de werkwijze richting 'De Binder Bindt' vraagt om een andere dynamiek. Wij vonden het niet logisch - als we veranderingen in De Binder willen doorvoeren - om de concessieovereenkomst met Hydra Sport klakkeloos voort te zetten", aldus Nijhof, die deze werkwijze ook netter vond richting Hydra Sport.

STEINHEIM Met dit besluit ontstaat er een lichte onduidelijkheid over de Doornse sporthal, waar vele lokale sportverenigingen van afhankelijk zijn. In een onlangs gestuurde brief aan de betrokkenen stelt de gemeente wel voorkeur te hebben om de sporthal en gymgelegenheid voorlopig in stand te houden. ,,De komende periode zullen wij ons beraden op de toekomst van Steinheim. Wij zullen de gebruikers zoveel mogelijk betrekken bij de toekomstplannen", aldus de gemeente in de brief.

Volgens de wethouder is het niet de bedoeling om Steinheim op te geven. ,,Het staat Hydra Sport vrij om zich weer in te schrijven voor de nieuwe aanbesteding, maar we zullen ook kijken naar andere exploitanten", aldus Nijhof, die wel stelt dat er een zekere mate van ongemak was over het functioneren van Steinheim.