• Foto: Paul Nolens/BDU

Toekomst bodemsanering blijft onzeker

DOORN De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en saneerder Bosatex maakten deze week bekend dat de PER-pluim - afkomstig van Stomerij van Boordt - vele malen groter is dan verwacht. Ook omvat de de totale omvang tussen de Dorpsstraat en de Achterweg 1,46 miljoen m3. Tijdens een bewonersbijeenkomst afgelopen maandagavond werden de toekomstplannen en huidige stand van zaken toegelicht door de diverse partijen.

,,Voordat wij beginnen met Fase 2 - het gebied tussen de Acacialaan en de Dorpsstraat - en Fase 3 - tussen de Dorpsstraat tot voorbij de Achterweg - wilden wij eerst de 'kraan' op de Acacialaan dichtdraaien", stelde Niels van Ras van Bosatex tijdens de bijeenkomst. Hier toonden zij ook hoe de pluim zich de komende tientallen jaren zal ontwikkelen. ,,Diverse omstandigheden, waaronder de plannen rondom Huis Doorn, kunnen er voor zorgen dat wij dit weer moeten herijken."

HUIS DOORN Huis Doorn schitterde tijdens de bijeenkomst door afwezigheid, tot enige frustratie van bewoners. Zeker toen bleek dat Bosatex niet volledig op de hoogte was van het 'Masterplan' van het terrein. ,,Wij zullen zéker het overleg aangaan met Huis Doorn om af te stemmen wat de plannen zijn en welke gevolgen er aan vast hangen", stelde Bosatex. De plannen van Huis Doorn blijken cruciaal voor het verloop van de pluim en het eventuele oppompen van vervuild grondwater.

VERVUILD GRONDWATER Ook blijkt uit nader onderzoek dat een pomp op het terrein van Huis Doorn reeds vervuild grondwater oppompt en de gracht in stort. ,,Uit de resultaten blijkt dat alléén op dat 'inlaadpunt' enige ecologische risico's kunnen optreden, maar vijftig meter verder is er al geen sprake meer van gevaar", aldus het bedrijf Bioclear, die aanbeveelt om het water bovengronds te gaan filteren voordat het in de gracht terecht komt óf om dieper te gaan pompen.

Huis Doorn is dan ook de enige plek waar op dit moment risicowaarden zijn gemeten. ,,De gemeten waarden zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Wel staan er rond de Molenweg enkele particuliere bronpompen die wij gaan monitoren om te kijken of deze in de toekomst niet boven de drinkwater- en besproeiingsnorm uitkomen", aldus Van Ras. Hij geeft aan dat er voorlopig geen plannen zijn om de verstrekkende pluim in te toekomst naar 2065 te gaan saneren. Zolang er geen gevaar optreedt, blijven ze alleen monitoren en grijpen ze niet in, ondanks dat het gif over tientallen jaren rondom de het gebied tussen de Achterweg en de Gooijerdijk weer omhoog zal komen.

FASE 2 De gemeente stelt op haar beurt dat de sanering rondom de Acacialaan nog circa negen maanden duurt. Vervolgens starten ze met 'Fase 2'. ,,Hiervoor trekken wij leidingen tussen de Acacialaan en het parkeerterrein van de Albert Heijn. De Amersfoortse weg is dus gedurende een dag dicht", aldus Van Ras.

De eigenaar van de stomerij heeft aangegeven de woningen boven het pand weer in de verhuur te doen en zijn bedrijfsactiviteiten voort te zetten.