• Robert Vos

Toch weer bouwkansen bij Meubin

MAARN Woningbouw op het Meubin-terrein tegenover de afrit van de A12 wordt weer iets waarschijnlijker. Het nieuwe college heeft een positieve principe-uitspraak gedaan over het verzoek van eigenaar Gerard Verhoeff. Wel moet onderzoek nog aantonen, dat de geluidsoverlast binnen de normen blijft. Ook naar de veiligheid moet nog goed worden gekeken.

Michiel Schaaij

Twee jaar geleden nam de gemeenteraad het in een motie al op voor Verhoeff. Maar het vorige college zag weinig heil in woningbouwplannen voor het Meubin-perceel. Dit voorjaar verklaarde wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) dat de gemeenteraad er nog eens goed over zou moeten nadenken, of woningbouw pal naast de A12 überhaupt wel wenselijk is.

KOERSWIJZIGING Nu de nieuwe wethouder Rob Jorg (VVD) het dossier van Boonzaaijer heeft overgenomen, lijken de kansen voor Verhoeff te keren. Overigens ontkennen zowel Boonzaaijer als Jorg, dat er sprake is van een politieke koerswijziging. ,,Het idee was dat de gemeente negatief over de bouwplannen dacht. Dat was helemaal niet waar. Maar we willen nog wel even een paar ontbrekende onderzoeken bekijken", aldus Jorg.

ONDERZOEK Als de eigenaar met positieve onderzoeksresultaten op de proppen komt, kunnen burgemeester en wethouders wellicht toch instemmen met 60 woningen op het terrein van Verhoeff. Dat zijn er 20 meer, dan in het afgekeurde bouwplan uit 2014. Maar wethouder Jorg wil zich liever nog niet vastleggen op het aantal woningen. ,,Afhankelijk van het onderzoek kunnen het er ook minder worden", zegt hij.

NATUUR Het college heeft geen overwegende bezwaren tegen het opofferen van groen voor woningbouw langs de snelweg. ,,Het zijn wel bomen, maar het is geen waardevolle natuur", vindt wethouder Jorg. Bovendien ligt het Meubin-terrein binnen de zogenoemde rode contour, dat is de grens waarbinnen volgens het raadsprogramma gebouwd mag worden.

AANSLUITING Overigens sluit eventuele bebouwing van het Meubin-terrein een tweezijdige aansluiting van Maarn op de A12 niet uit, zegt Jorg. ,,Het wordt er niet makkelijker op, maar het is ook niet onmogelijk." Het college wacht de netwerkstudie van de provincie af. Die moet onder andere duidelijkheid geven over de gevolgen van een tweezijdige aansluiting voor het verkeer in Doorn.