Toch meer BOA-capaciteit op de Heuvelrug

DOORN De wens van de VVD en de ChristenUnie om extra budget op te nemen voor extra BOA-capaciteit is door de rest van de gemeenteraad in vervulling gegaan. De fracties willen een bedrag in de begroting opnemen van 87.000 euro voor 2017 en 2018, omdat er volgens de partijen een tekort wordt geconstateerd aan toezicht en handhaving op onder andere de Drank- en Horecawet en in het buitengebied.

Marc Satijn

Twee weken geleden strandde de zogenaamde kadernotabesprekingen nog op dit onderwerp omdat de Raad het met gelijke stemmen niet eens werd over de uitkomst van dit onderwerp. Afgelopen donderdag zwichtte de BVH voor de BOA en werd de eerder voorgekomen bezuiniging op deze vorm van handhaving teruggedraaid.

Het College krijgt daarmee de taak de financiering te zoeken in de niet benutte gelden vanuit het sociale domein, ondanks eerdere waarschuwingen van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) dat er geen enkel zicht was op een eventuele financiële dekking.

EIGEN RECHTER Toch laaide wel de discussie op of handhaving het juiste remedie is. D66-raadslid Hugo Prakke denkt van niet. ,,Ik heb ook niet het idee dat wij in een gemeente wonen waar iedereen maar doet wat hij wil", aldus Prakke. Dick Karssen van de CU is daarentegen juist van mening dat als er niet wordt gehandhaafd, mensen voor eigen rechter gaan spelen. ,,En dat moeten wij voorkomen."

De BOA werd met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen uiteindelijk gered. Voor de tweede helft van 2018 zal de extra capaciteit worden geëvalueerd door de gemeenteraad.