Toch extra opvang vluchtelingen

HEUVELRUG Burgemeester Frits Naafs heeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming gegeven voor de noodopvang van twintig extra asielzoekers in de voormalige jeugdgevangenis in Overberg. In het asielzoekerscentrum in Leersum mogen 32 extra vluchtelingen worden gehuisvest.

Het gaat in beide gevallen om opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Eerder weigerde Naafs om op korte termijn meer vluchtelingen in Utrechtse Heuvelrug op te nemen, omdat hij twijfelde aan het draagvlak daarvoor onder de bevolking. Onder druk van de gemeenteraad ging Naafs echter toch overstag. In een memo gericht aan de Heuvelrugpolitiek schrijft de burgemeester nu, dat gastvrijheid het

uitgangspunt is bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers. Tegelijkertijd vraagt hij aandacht voor ,,voldoende draagvlak in de

samenleving".

Label:

Vluchtelingen