• Dorpsjournalist.nl

'Tijd dat parkeeroverlast in Maarn aangepakt wordt'

MAARN Het wordt tijd dat het parkeerprobleem in Maarn eindelijk wordt opgelost. Dat vindt de overgrote meerderheid van de Heuvelrugpolitiek. Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad daarom een motie van D66, Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug en ChristenUnie aan. Verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) wordt gevraagd om op korte termijn de parkeerproblematiek in het centrum van Maarn in kaart brengen.

Michiel Schaaij

Aanleiding voor de motie is het plan voor een nieuwe, multifunctionele accommodatie met onder andere twee basisscholen, op het terrein van dorpshuis De Twee Marken. Voorafgaand aan de bouw van het huidige dorpshuis, ruim 40 jaar geleden, werd al ingeschat dat de geplande parkeerplaatsen onvoldoende soelaas zouden bieden en dat bezoekers tijdens evenementen hun toevlucht zouden nemen tot de bermen van omliggende straten.

OVERLAST Volgens omwonenden is die voorspelling uitgekomen en worden foutparkeerders niet of nauwelijks bekeurd. De wekelijkse opleidingsdag van de Wijnacademie en de vele evenementen in De Twee Marken trekken bezoekers aan uit het hele land. In sommige plantsoenen in de wijk zijn paaltjes geplaatst om wildparkeren te voorkomen, maar de parkeeroverlast voor omwonenden blijft desondanks aanzienlijk.

BERMEN Het Bilthovens adviesbureau VKZ heeft in opdracht van De Twee Marken en basisscholen De Ladder en De Meent een rapport uitgebracht, dat uitgaat van 101 parkeerplekken bij de nieuwe, multifunctionele accommodatie. Dat zou betekenen dat er tijdens grootschalige evenementen tientallen en wellicht honderden auto's opnieuw moeten uitwijken naar de bermen van omringende straten.

NIJPEND Behalve rond De Twee Marken is er ook een nijpend tekort aan parkeerruimte bij het NS-station en bij het gezondheidscentrum aan de nabijgelegen Raadhuislaan. Eerdere toezeggingen voor het parkeren bij het gezondheidscentrum zijn volgens de Heuvelrugpolitiek nooit gestand gedaan. De gemeenteraad wil dat wethouder Veldhuizen na de zomervakantie de resultaten van het parkeeronderzoek op tafel legt.