• Fotostudio Marks

Tientallen plekken voor windmolens op Heuvelrug

HEUVELRUG Als de provincie en de samenwerkende gemeenten ervoor kiezen om windturbines langs wegen en vaarwegen te plaatsen, zijn er in de Heuvelrugdorpen tientallen geschikte locaties te vinden. Dat blijkt uit een rapport dat de adviesbureaus Generation.Energy en Quintel Intelligence in opdracht van de regiogemeenten hebben opgesteld.

Michiel Schaaij

KOPLOPER Volgens een kaartje bij de voorlopige inventarisatie, zouden er op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug meer dan dertig geschikte plekken voor een windmolen te vinden zijn. Koploper is het gebied langs de Nederrijn, ten zuiden van Amerongen, waar tien windturbines ingetekend staan. Langs de N226 tussen Leersum en Woudenberg zouden er acht passen.

SNELWEG Verder staan er op het kaartje zes windturbines langs de N225 tussen Doorn en Leersum en drie langs de N227 in Doorn en Maarn. Ook het traject langs de spoorlijn en de snelweg A12 bij Maarn en Driebergen biedt mogelijkheden om windenergie op te wekken. Daarnaast is onder andere gekeken naar mogelijkheden voor zonnevelden en biovergistingscentrales, maar hiervoor zijn geen specifieke locaties in kaart gebracht.

TRANSITIE De twee bureaus lieten becijferen hoeveel energie de regio nu en in de toekomst gebruikt, hoeveel energie er kan worden bespaard en hoe er zoveel mogelijk duurzame energie kan worden opgewekt. Dat laatste is hard nodig, want volgens het advies is de energietransitie de grootste regionale opgave van de komende decennia.

OVERSCHOT Een van de bevindingen is, dat in theorie aan de toekomstige elektriciteitsvraag kan worden voldaan met regionaal opgewekte zonne- en windenergie. Datzelfde geldt voor de verwarming van woningen en bedrijven. Op lokaal niveau zou de Utrechtse Heuvelrug zelfs een ruim overschot aan elektriciteit en warmte kunnen produceren.

OPTIES Overigens worden er in het rapport nog geen keuzes gemaakt. De samenstellers benadrukken, dat ze alleen de denkbare opties op papier hebben gezet en dat de keuze nog helemaal vrij is. Het is dus niet gezegd, dat er op de genoemde locaties ook daadwerkelijk windmolens gebouwd gaan worden.