Terugstorting ouderbijdrage betaald in 2015

HEUVELRUG Inwoners van de Heuvelrug die de ouderbijdrage over 2015 betaald hebben, krijgen deze teruggestort laat de gemeente Utrechtse Heuvelrug weten. Dit heeft de gemeente besloten nadat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de ouderbijdrage in de jeugdhulp met terugwerkende kracht voor 2016 afschaft . Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de regeling onvoldoende werkt.

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor Jeugdhulp. De ouderbijdrage maakt daar onderdeel van uit. Vanuit diverse hoeken ontstond bezwaar tegen deze ouderbijdrage. Er is een landelijk onderzoek gestart naar de kosten over de hele breedte van de jeugdhulp. Daaruit kwam dat de ouderbijdrage beter afgeschaft kan worden. De bijdrage was bedoeld om ouders te laten meebetalen aan de verblijfskosten van kinderen die niet thuis verblijven, omdat ze een vorm van jeugdhulp krijgen. Dit omdat die verblijfskosten er in die situaties thuis niet leken te zijn. Uit het onderzoek kwam naar boven dat dit echter niet het geval is in veel situaties.

Nu de ouderbijdrage per 2016 landelijk is afgeschaft, heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug besloten om over het jaar 2015 ook geen ouderbijdrage te innen. De ouders ontvangen een brief waarin zij hierover worden geïnformeerd. ,,Ouders ervaren de ouderbijdrage als een drempel om over te gaan tot jeugdhulp. Dat is niet de bedoeling. Voor de kinderen voor wie jeugdhulp noodzakelijk is, moet het vrij toegankelijk zijn. Wettelijk gezien is dat nu per 2016 geregeld, maar wij vinden dat dit ook al gold bij invoering van de Jeugdwet in 2015. Daarom ontvangen de ouders, die de ouderbijdrage vorig jaar al betaald hebben, de ouderbijdrage terug", aldus wethouder Henk Veldhuizen van jeugdbeleid.