• Museumvoorzitter Jan-Pieter de Rooij: ,,We hopen, dat veel mensen komen kijken naar deze interessante tentoonstelling. -

    John de Vries

Tentoonstelling 'Nederland 75 jaar bevrijd'

DRIEBERGEN Museum Militaire Traditie in Driebergen besteedt met een kleine wisseltentoonstelling aandacht aan het feit, dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Na vijf jaar kwam een einde aan een periode van Duitse bezetting en onderdrukking en dat Nederlanders weer vrij konden ademen. ,,Het is dus niet voor niks, dat wij in kort bestek de geschiedenis vertellen van de meidagen van 1940 tot aan de definitieve bevrijding op 5 mei 1945", zegt museumvoorzitter, voormalig commandant van de Van Braam-Houckgeestkazerne in Doorn, Jan-Pieter de Rooij.

John de Vries

Zonder bezetting geen bevrijding, was de gedachte van de samenstellers van de expositie: ,,En daarom ziet de bezoeker aan de hand van poppen in uniform, voorwerpen, teksten, bewegend beeldmateriaal en krantenberichten het verhaal van de bezetting tot en met de bevrijding in zijn totaliteit."

AUTHENTIEK Het tentoongestelde materiaal is vrijwel geheel authentiek. Het Noord-Hollands dagblad bijvoorbeeld, dat over de Duitse aanval op Nederland bericht, de krantenberichten over de slag om de Grebbeberg. Maar ook documenten uit de bezettingstijd, zoals een origineel boekje met een rede van Arthur Seijss-Inquart, de Duitse rijkscommissaris, die in Nederland de baas was en diverse Duitse en Nederlandse Nazi-propaganda-lectuur, onder andere van de NSB, bijvoorbeeld tegen het Bolsjewisme.

,,Schokkend zijn de krantenberichten over doodvonnissen en executies van verzetsmensen", zegt De Rooij, ,,Na een periode van mislukte pogingen tot verbroedering met het Nederlandse volk lieten de Duitsers hun ware aard zien." Verzet werd genadeloos bestraft. Joden kregen allerlei beperkingen opgelegd: ,,En dat was nog maar het begin van alle ellende die deze mensen over zich heen zouden krijgen."

RANTSOEN Nederland werd ook geconfronteerd met rantsoenering van voedsel en de meeste gebruiksgoederen. Tot met name het voedsel vrijwel op was. Dat gebeurde in de winter van 1944-45. Met name de mensen in de grote steden in de randstad hebben daarvan de gruwelijke gevolgen ondervonden. ,,Tijdens deze hongerwinter kwamen ruim twintigduizend mensen om vanwege voedselgebrek", zegt De Rooij. Maar Museum Militaire Traditie zou geen militair museum zijn, als het militaire aspect aan bezetting en bevrijding in de tentoonstelling niet aan de orde zou komen: ,,Uit onze unieke collectie tonen we een Nederlandse soldaat in de originele outfit van 1940, dus ook met het wapen, dat Nederlandse infanteristen in die tijd droegen."

Zeer bijzonder is ook het uniform van de toenmalige Eerste Luitenant Ferdinand Warnaars, die de Militaire Willemsorde kreeg voor zijn heldhaftig gedrag tijdens de Duitse aanval op Vliegveld Ypenburg bij Den Haag. Verder een pop met het uniform van een 'foute' Marechaussee: ,,Collaborateurs en landverraders horen ook tot het beeld van de bezetting." En de bevrijders? Een majoor van de Stoottroepen, toentertijd onderdeel van de Eerste Canadese Divisie, en natuurlijk een soldaat van de Prinses Irenebrigade, een brigade, die deel had aan de geallieerde landing in Normandië op 6 juni 1944.

Op zaterdag 25 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend. Voorafgaand daaraan twee lezingen over mei '40 /de bezetting en over de bevrijding. Inloop vanaf 13.30 uur. Na 25 mei is de tentoonstelling te zien tijdens de reguliere openingstijden van het museum: 's woensdags van 10.00-17.00 uur en 's zaterdags van 13.00-17.00 uur. De entree voor de wisselexpositie inclusief museum bedraagt 5 euro. Het museum bevindt zich aan de Van Rijckevorselstraat 2 in Driebergen.

Meer informatie op museummilitairetraditie.nl