• Koen van Weel / ANP

Tekort aan klaslokalen dreigt in Driebergen

DRIEBERGEN De komende vier jaar laat het aantal leerlingen van basisscholen in Driebergen een onverwachte stijging zien. Daarmee neemt ook de benodigde klasruimte toe. Dat blijkt uit de leerlingenprognose voor het primaire onderwijs, die onderwijswethouder Henk Veldhuizen (CDA) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Michiel Schaaij

De toename van het aantal leerplichtige kinderen was niet voorzien en wordt volgens Veldhuizen veroorzaakt door het herstel van de plaatselijke woningmarkt. Vorig jaar trok het aantal huisverkopen voor het eerst sinds de crisis van 2008 weer aan. Veel gezinnen met jonge kinderen verhuisden toen van elders naar Driebergen-Rijsenburg.

RUIMTETEKORT Volgens de nieuwe leerlingenprognose is daarom in de komende jaren 155 vierkante meter extra klasruimte nodig. Dat staat gelijk met de norm voor één basisschoolgroep. Hoe het ruimtetekort per school uitpakt, is nog niet duidelijk. Een aantal Driebergse basisscholen hanteert een wachtlijst en dat voert het ruimtetekort bij andere scholen verder op. Mogelijk besluiten ook andere scholen om hun heil te zoeken in een wachtlijst.

OVERLEG Veldhuizen zegt dat hij op korte termijn gaat overleggen met de Driebergse schoolbesturen. Door de toename van het aantal leerlingen moet de gemeente wellicht geld uittrekken voor tijdelijke of permanente extra huisvesting. Overigens is bij de berekeningen basisschool De Ontdekkingsreis buiten beschouwing gelaten, omdat die school een groter verzorgingsgebied heeft dan alleen Driebergen. Vanaf het jaar 2023 laat de leerlingenprognose voor Driebergen weer een lichte daling zien, zoals eerder al werd verwacht.