• Sebastiaan Bode

'Tegelbelasting is onsympathiek'

HEUVELRUG Burgemeester en wethouders zien niets in de invoering van een belasting op tuintegels in Utrechtse Heuvelrug. Sommige andere gemeenten denken er wel over na om inwoners met een groene tuin een lagere rioolheffing op te leggen dan mensen die hun tuin hebben bestraat. Maar milieuwethouder Hans Nijhof (fractie Open) zegt zo'n tuintegeltax onsympathiek te vinden.

Michiel Schaaij

Nijhof wil inwoners liever op een andere manier verleiden tot meer groen en minder tegels in hun tuin. Hij doelt daarbij op de Operatie Steenbreek, die door de gemeente wordt gesteund. Daarmee hoopt hij burgers ervan bewust te maken, dat tuintegels en bestrating slecht zijn voor vogels en insecten en bovendien wateroverlast in de hand werkt.

INVOERING Het college van regiogemeente De Bilt sluit een tuintegeltax niet uit. De plaatselijke wethouder liet deze week weten dat de invoering van tegeltax aan de orde kan komen, als de aanpak van de wateroverlast op vijf verschillende Biltse locaties wordt geëvalueerd.