• Lex van Lieshout

'Te weinig geld in gemeentekas'

HEUVELRUG Het duurt nog tot het jaar 2025 voordat de gemeente meer geld binnenkrijgt dan er uitgaat. Dat blijkt uit een stresstest die de financiële conditie van Utrechtse Heuvelrug in kaart brengt. Ook de hoge schuldpositie van de gemeente baart zorgen. Om binnen tien jaar financieel gezond te worden, zou jaarlijks een extra bezuiniging of een lastenverzwaring van 4,3 miljoen euro gerealiseerd moeten worden.

Michiel Schaaij

AFBOUWEN Burgemeester Naafs en wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) geven er daarom de voorkeur de schulden in een langzamer tempo af te bouwen. ,,We willen tenslotte ook het zwembad openhouden en onze voorzieningen handhaven", aldus Boonzaaijer. Op dit moment koerst Utrechtse Heuvelrug af op een gezonde schuldenlast over vier decennia. De stresstest werd uitgevoerd volgens richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), aangevuld met specifieke informatie voor Utrechtse Heuvelrug.

SCENARIO'S Bij de doorrekening van de financiële scenario's ging het er onder andere om, of wethouder Gerrit Boonzaaijer en zijn opvolgers de komende jaren wel genoeg geld in kas hebben om alle rekeningen, lonen en aflossingen te betalen. Volgens de stresstest vallen de inkomsten van Utrechtse Heuvelrug volgend jaar een slordige 13 miljoen euro lager uit, dan de financiële verplichtingen die de gemeente op zich heeft genomen.

GELDMARKT In een schriftelijke toelichting relativeert burgemeester Frits Naafs de negatieve kasstroom. ,,Voor gemeenten is de vraag of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn minder urgent, vanwege de zeer goede toegang tot de geldmarkt", zo schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Behalve het liquiditeitstekort en de zorgelijke schuldenlast kon het college deze week ook een meevaller melden.

JEUGDZORG De verdeling van rijksgelden onder alle Nederlandse gemeenten valt voor Utrechtse Heuvelrug namelijk positief uit. Uit de zogenoemde meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt onder andere, dat de Heuvelruggemeente tot en met 2021 een hogere vergoeding krijgt voor de kosten van de jeugdzorg. De totale meevaller voor wethouder Boonzaaijer bedraagt 250.000 euro.