• De twee tankstations aan de Woudenbergseweg moeten wijken voor de leefbaarheid in de dorpskern.

    Monique José Timmermans

'Tankstations weg uit dorpskern'

MAARSBERGEN ,,Voor de ruimtelijke kwaliteit van Maarsbergen én vanuit de belanghebbenden zou het de meeste meerwaarde opleveren als de tankstations volledig uit de directe leefomgeving van de kern Maarsbergen verdwijnen", concludeert bureau Hosper in het rapport dat zij in opdracht van de provincie hebben gemaakt over de uitplaatsing van de tankstations langs de Woudenbergseweg in Maarsbergen.

Monique José Timmermans

,,Wij voelen ons gesteund in ons streven de tankstations uit de dorpskern van Maarsbergen te krijgen", menen Olga Matthijsen en Joke van den Essenburg namens Gezond Maarsbergen. Of helemaal geen tankstation een haalbare kaart is, betwijfelen de dames. ,,Die maatschappijen zullen zich niet zomaar aan de kant laten zetten."

CONTRACT Wel weten ze te melden dat het contract van Tinq vorig jaar is verlengd voor een periode van vijf jaar. ,,Het aanzicht en de leefbaarheid van het dorp zullen enorm verbeteren als de tankstations uit de woonkern weg zijn." Plaatsing bij de Tango achter La Place, maar ook buiten het dorp richting Woudenberg ter hoogte van de Griftdijk ziet Gezond Maarsbergen als reële opties.

OVERDREVEN ,,Een echte verbeterslag wordt pas gemaakt als beide tankstations verdwijnen. Waarom zijn er drie nodig in Maarsbergen?" vraagt Richard Zweekhorst zich af. Volgens de voorzitter van Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) is de provincie niet ontvankelijk voor die vraag. Hoewel Hosper dezelfde conclusie trekt in het rapport over twee mogelijke alternatieve locaties. Meest voor de hand ligt de locatie bij de Tango. ,,Je krijgt dan één milieuzone. En iedereen ziet ineens hoe overdreven drie tankstations op zo'n korte afstand van elkaar zijn", meent Zweekhorst.

ZWAKTEBOD Als alternatief wordt in het rapport de Griftdijk aangedragen. ,,Maar dat blijft een verlies voor Maarsbergen en omgeving. Iedere optie voor verplaatsing is een zwaktebod en gaat niet in op het echte vraagstuk. Ik adviseer de inwoners van Maarsbergen een vuist te maken voor het verdwijnen van de tankstations, niet voor verplaatsen van het probleem."

Het Q-team, waarin in kennis en ervaring vanuit RIVM, provincie en TNO wordt samengebracht, onderschrijft in zijn advies de conclusies van het rapport van Hosper en ziet verplaatsen van de tankstations ook als verplaatsen van het probleem. ,,Hierbij spelen niet alleen landschappelijke en historische overwegingen een rol, maar ook leefbaarheid en gezondheid."

VISIE Is verplaatsen van beide tankstations onvermijdelijk dan blijft behalve de locatie naast Tango, de locatie aan de Woudenbergseweg ter hoogte van de Griftdijk over. Volgens MMN ontbreekt een langetermijnvisie bij deze optie. ,,De tijden veranderen, je gaat geen benzinepomp bouwen direct naast een belangrijke waterloop." Aan de overkant zou een tankstation tegen de golfbaan komen te liggen. De twee pompen op verschillende locaties zou ook een optie kunnen zijn.

Dit najaar moet de beslissing genomen worden.