• Terra Incognita

Taart voor beste idee mariniersterrein

DOORN Tot nu toe doen jongeren niet merkbaar mee bij de herontwikkeling van het mariniersterrein. Het blijkt telkens weer lastig om jongeren te bereiken en te betrekken bij ontwikkelingen die ook voor hen op termijn van belang zijn. Voor de projectleiding een reden om halverwege het participatieproces jongeren op te roepen om alsnog mee te denken over wat er op het kazerneterrein moet komen.

Gerard van Wijk

Peter Oosterloo, projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf en met zijn 26 jaar zelf ook behorend bij de generatie die men graag wil bereiken, zegt dat deze tekst na overleg met jonge mensen is opgesteld. „Een van de bevindingen is dat we woorden gebruiken die niet aanspreken. Hoe maak je nou iets jongs van een woord als openbaar atelier. Dat zegt blijkbaar niks, als je er nooit mee in aanraking bent gekomen. We hebben nu geprobeerd een tekst te maken die jongeren aanspreekt. We hebben het Revius Lyceum en de Schoonoord Mavo gevraagd om de informatie via hun kanalen onder de leerlingen te verspreiden. We bieden aan om met leraren en leerlingen te onderzoeken op welke manier ze in deze fase nog kunnen meedenken. We komen graag een gastles geven op school of we richten tijdens een participatieavond een speciale jongerentafel in."

LAAT MOMENT Blijft de vraag waarom jongeren in deze fase alsnog gevraagd wordt om mee te denken, terwijl de weging van ideeën in kansrijk en niet kansrijk al heeft plaats gehad. Worden jongeren er alsnog niet met de haren bijgesleept? Oosterloo: „In de afgelopen maanden is vaak genoemd dat de locatie voor jongeren veel kan betekenen. Dat was de aanleiding om er alsnog werk van te maken. We zijn al veel aan het trechteren, maar de onderzoeksscenario's bieden nog heel veel ruimte. Op deze manier hopen we een beter gevoel te krijgen wat voor jongeren belangrijk is. We houden vast aan onze planning, maar het moet niet zo zijn dat we goede dingen missen en dat we daar geen gesprek meer over hebben."

MARINIERSTAART „We zoeken het idee, waarin jongeren aangeven wat ze missen in Doorn of wat ze graag in de toekomst willen zien, als ze op zoek zijn naar een plek om te wonen of om te werken. Het moet passen bij de jongeren en het moet op het mariniersterrein zijn en niet daarbuiten. Concreter dan dat kan ik het denk ik niet maken. De winnaar van het beste idee brengen we graag een marinierstaart", zegt Peter Oosterloo.

HKU Jongeren zijn natuurlijk vorig jaar september wel uitgenodigd om deel te nemen, weliswaar binnen hun studie. Die input is er. Studenten van de HKU konden zich creatief uitleven op het mariniersterrein. De resultaten staan pas sinds kort op de website www.mkdoorn.nl/producten, maar maken geen deel uit van het participatietraject. Tenzij ze alsnog worden ingebracht. Die ideeën dingen overigens niet mee naar de marinierstaart.

Ideeën kunnen tot woensdag 5 juli worden ingestuurd via Facebook of Instagram (MKDoorn). Op donderdag 6 juli wordt de marinierstaart uitgereikt aan het beste idee.