Taalhuis start in Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Met organisaties die actief zijn in de dorpen start de gemeente Utrechtse Heuvelrug een Taalhuis. In dit Taalhuis komen alle verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners die iets aan hun taalprobleem willen doen. Met alle organisaties samen kijkt de gemeente welk taalsteuntje inwoners precies nodig hebben. Landelijk kunnen een op de negen inwoners niet goed de taal lezen en schrijven. En soms, zoals bij inwoners die nog maar net in Nederland wonen, kunnen zij de taal ook niet goed spreken.

Wethouder Nijhof is erg gecharmeerd van het initiatief van de taalorganisaties: ,,Ik ben er bijzonder trots op dat organisaties zoals het Taalcoachproject in de 1 Eurowinkel, Stichting Elim en de Zusters Diaconessen er voor gekozen hebben om samen te werken. Zo kunnen we er nog meer aan doen om dit probleem bespreekbaar te maken, kunnen we er voor zorgen dat er op meer plaatsen in de dorpen informatiepunten komen en kunnen we nog meer inwoners ondersteuning bieden. Ik hoop dat we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat niemand in deze informatiesamenleving verdwaald raakt."

Het Taalhuis gaat zich richten op het organiseren van Taalpunten in de dorpen en op het trainen van vrijwilligers die inwoners kunnen ondersteunen. En er wordt een coördinator aangesteld om de samenwerking met andere partijen tot stand te brengen. Op de website samenopdeheuvelrug.nl is meer informatie te vinden voor inwoners die taalsteun nodig hebben.