• Asielzoekers krijgen taallessen van Aleida de Hoog in het Koningshof in Doorn

    Marc Satijn

'Taal: de basis voor immigratie'

DOORN Mahmoud Al Olivi en Ismat Mahmoud zijn beiden Syrisch, gevlucht en wonen nu al enkele maanden in het asielzoekercentrum Leersum. Om de Nederlandse taal beter te leren kennen volgen zij een extra taalcursus in het Koningshof, gegeven door vrijwilligers onder de noemer 'Taalcoach'.

Marc Satijn

 

Het zogenaamde taalcoachproject loopt al enige tijd in Driebergen, maar valt sinds kort in Doorn onder de paraplu van SAaM - het initiatief van de Protestantse Gemeente in Doorn - die nauw samenwerken met 'Taalcoachproject Utrechtse Heuvelrug'. Al meer dan veertien personen hebben zich vanuit Doorn aangemeld en 'opgeleid' tot taalmaatje. Het doel: een 'taalmaatje' één op één koppelen aan een cursist om zo de taalvaardigheden te verbeteren. 

 

De bedoeling is dat het taalmaatje één keer in de week afspreekt met een 'anderstalige' of samen iets leuks gaan doen. ,,Het is zeker geen verkapte inburgeringscursus", stelt Monique Hamer, die mede vanaf SAaM het project initieert. ,,Het is niet alleen voor AZC'ers, maar ook voor mensen die willen verbreden, maar een andere taal spreken. De taal blijft de basis voor een goede integratie."

 

LES Eén van de eerste taalmaatjes die van start is gegaan met een tweetal cursisten is Aleida de Hoog. Samen met Mahmoud en Ismat is zij begonnen met een cursus om beide heren beter Nederlands te leren. ,,Het is mooi om te zien hoe graag zij de taal willen leren. Je leert ze ook direct veel beter kennen", aldus De Hoog.

 

HOGER NIVEAU Ook Mahmoud en Ismat zijn te spreken over de cursus en willen graag de Nederlandse taal beter leren kennen. Ismat was in zijn land van herkomst beeldhouwer en is nu ook nog geregeld te vinden in het atelier van het AZC. Mahmoud was in Syrië handelaar in kinderkleding en heeft een brede interesse in Franse taal en literatuur. ,,Ik heb al eerder les gehad in Haarlem, maar ik wil het echt goed kennen. Ik zocht daarom een les waarbij ik de grammatica op een hoger niveau kan leren en ben blij dat ik hier terecht kan", vertelt Mahmoud.

 

Door de koppeling met SAaM is het voor de cursisten makkelijker om contacten op te doen met andere inwoners uit het dorp, maar ook om zo actief mee te doen met activiteiten die georganiseerd worden. Naast het taalproject organiseert SAaM ook het repair- en ontmoetingscafé, het Papaenmamma café en zijn ze onlangs nog een samenwerking aangegaan met 'Club STUG'. Door veel van dergelijke projecten op één plek te organseren hopen de vrijwilligers nog meer mensen naar het Koningshof te krijgen. 

 

INFORMATIE Het ontmoetingscafé SAaM is iedere vanaf september weer eerste en derde vrijdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur geopend in het Koningshof aan het Kerkplein in Doorn. Het Repaircafé is na de vakantie weer alleen op de derde vrijdag van de maand aanwezig. Hier bent u van harte welkom voor meer info over het taalproject. Meer informatie is ook te vinden op www.protestantsegemeentedoorn.nl.